Dostępność lekarzy specjalistów

Ten wpis jest przygotowany przez Michała Kurtysa podczas wakacyjnego projektu wykonanego w ramach wolontariatu dla naszej fundacji.

Pustynie dostępności do lekarzy specjalistów, czyli gdzie w Polsce najdalej trzeba jechać do specjalisty.
Michał Kurtys

Zainteresowany wakacyjnym wolontariatem dla Fundacji SmarterPoland zgłosiłem się do Pana Przemysława Biecka z pytaniem o interesujący temat.
Wziąwszy pod uwagę moje zainteresowania, interesującym tematem okazało się wizualizacja danych o czasach czekania w kolejkach do specjalisty. Dane te są publikowane przez NFZ i na tym blogu pojawiły się już dwa wpisy na ten temat: http://smarterpoland.pl/index.php/2013/07/jak-dlugo-czeka-sie-w-kolejce-do-lekarza/, http://smarterpoland.pl/index.php/2013/08/gdzie-w-polsce-czeka-sie-najdluzej-w-kolejce-do-lekarza-specjalisty/

Bardziej niż czas czekania do specjalisty zainteresował mnie problem odległości, w jakiej dostępny jest pożądany specjalista.
Jak daleko musi pojechać pacjent, żeby dostać się do specjalisty, do którego nie musi czekać w wielomiesięcznej kolejce.
Lub podobne pytanie, jak wielu ,,dostępnych” specjalistów znajduje się w umiarkowanej odległości od pacjenta.

Czytaj dalej Dostępność lekarzy specjalistów

Fundacja poszukuje wolontariuszy i stażystów do realizacji kilku interesujących projektów.

Uprzejmie proszę o przesłanie tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane lub znać kogoś kto byłby zainteresowany takimi praktykami. Kandydaci na stażystów i wolontariuszy proszone są o kontakt mailowy na adres P.Biecek@mimuw.edu.pl.

Podczas proponowanego stażu można rozwinąć umiejętności związane z gromadzeniem danych (parsowanie stron, wczytywanie danych z różnych źródeł i formatów), przechowywaniem danych, eksploracją i przetwarzaniem danych (czyszczenie danych, programowanie), wizualizacją danych (statyczną i dynamiczną) oraz wyciąganiem wniosków/historii z danych. Szczególnie polecamy takie praktyki osobom zainteresowanym informatyką, statystyką, matematyką lub dziennikarstwem.

Fundacja istnieje od roku, jej misją jest zwiększanie potencjału społeczeństwa w obszarze rozumienia, czytania, przetwarzania i prezentacji danych/informacji. Wierzymy, że na solidnych danych można budować lepsze decyzje. Chcemy rozwijać umiejętności zarówno osób przetwarzających i publikujących dane jak i osób czytających zestawienia, raporty, wizualizacje. Planujemy osiągnąć ten cel wytykając błędy i niezrozumienie w komunikacji z użyciem danych, eksponując dobre przykłady solidnej komunikacji/prezentacji informacji oraz tworząc przestrzeń na wymianę doświadczeń, wrażeń, opinii.

Projekty planowane na najbliższe miesiące związane są z badaniem rzetelności i wiarogodności wykresów i wizualizacji przedstawionych przez media. Po prześledzeniu aktualnych oraz archiwalnych artykułów planujemy przygotować zestawienia pokazujące czy, a jeżeli tak to na jakie błędy i przekłamania narażony jest czytelnik. Również na ile przedstawiane liczby są wiarygodne i zgodne z alternatywnymi źródłami. Jeden z pod projektów dotyczy np. badania zgodności sondaży poparcia dla partii wykonywanych przez różne instytucje badawcze.