Czy ,,Friends” są istotnie lepsi niż ,,Breaking Bad”? Test dwóch grup na przykładzie IMDB

Tydzień temu pokazywałem aplikację pozwalającą na analizę trendu w ocenach seriali telewizyjnych. Aplikacja powstała by z jej pomocą omawiać regresję liniową.

Dzisiaj kontynuujemy temat. Poniżej można pobawić się aplikacją pozwalającą na porównanie średnich ocen dwóch różnych seriali. Czy Friends są wyżej oceniani niż Breaking Bad? I czy ta różnica jest istotna statystycznie?

Aby odpowiedzieć na to drugie pytanie możemy przedyskutować przy okazji o co chodzi z tą istotnością statystyczną.

Czytaj dalej Czy ,,Friends” są istotnie lepsi niż ,,Breaking Bad”? Test dwóch grup na przykładzie IMDB