Praktyki w ICM UW

Jak co roku Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oferuje studentom możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych w trakcie wakacji letnich. Praktyki mogą obejmować 10 tygodni (praktyki płatne) lub 6 tygodni (praktyki bezpłatne) i dotyczą prac nad konkretnymi projektami programistycznymi, badawczo-rozwojowymi i naukowymi. Więcej informacji znaleźć można tutaj.

Szczególnie zachęcam do zgłaszania się do realizacji dwóch zgłoszonych przeze mnie tematów. Jeden dotyczy implementacji współdzielonego repozytorium modeli R i wymaga dobrej znajomości R.
Drugi dotyczy budowy sterowanego kamerą interface dla modelowania statystycznego i wymaga biegłej znajomości jednego z języków: c++, java, python, R.

W obu przypadkach będzie dużo kodowania, ale interesującego wraz z możliwością poćwiczenia wybranych aspektów analizy danych.

Chętni do realizacji tych tematów powinni w formularzu zgłoszeniowym wybrać projekt numer 5. W imieniu kolegów z ICM zachęcam też do zgłaszania się do innych interesujących projektów.

Fundacja poszukuje wolontariuszy i stażystów do realizacji kilku interesujących projektów.

Uprzejmie proszę o przesłanie tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane lub znać kogoś kto byłby zainteresowany takimi praktykami. Kandydaci na stażystów i wolontariuszy proszone są o kontakt mailowy na adres P.Biecek@mimuw.edu.pl.

Podczas proponowanego stażu można rozwinąć umiejętności związane z gromadzeniem danych (parsowanie stron, wczytywanie danych z różnych źródeł i formatów), przechowywaniem danych, eksploracją i przetwarzaniem danych (czyszczenie danych, programowanie), wizualizacją danych (statyczną i dynamiczną) oraz wyciąganiem wniosków/historii z danych. Szczególnie polecamy takie praktyki osobom zainteresowanym informatyką, statystyką, matematyką lub dziennikarstwem.

Fundacja istnieje od roku, jej misją jest zwiększanie potencjału społeczeństwa w obszarze rozumienia, czytania, przetwarzania i prezentacji danych/informacji. Wierzymy, że na solidnych danych można budować lepsze decyzje. Chcemy rozwijać umiejętności zarówno osób przetwarzających i publikujących dane jak i osób czytających zestawienia, raporty, wizualizacje. Planujemy osiągnąć ten cel wytykając błędy i niezrozumienie w komunikacji z użyciem danych, eksponując dobre przykłady solidnej komunikacji/prezentacji informacji oraz tworząc przestrzeń na wymianę doświadczeń, wrażeń, opinii.

Projekty planowane na najbliższe miesiące związane są z badaniem rzetelności i wiarogodności wykresów i wizualizacji przedstawionych przez media. Po prześledzeniu aktualnych oraz archiwalnych artykułów planujemy przygotować zestawienia pokazujące czy, a jeżeli tak to na jakie błędy i przekłamania narażony jest czytelnik. Również na ile przedstawiane liczby są wiarygodne i zgodne z alternatywnymi źródłami. Jeden z pod projektów dotyczy np. badania zgodności sondaży poparcia dla partii wykonywanych przez różne instytucje badawcze.