PISA a status ekonomiczny, społeczny i kulturowy

Bohaterem dzisiejszego wpisu jest jądrowy estymator gęstości.

Analizując dane znajduje się czasem zaskakujące zależności. Nie zawsze wiadomo co z nimi zrobić. Poniżej opiszę takie znalezisko, które wydaje się być interesujące, choć jeszcze nie jestem pewien dlaczego. Materiał w sam raz na blog.

Badanie PISA na podstawie kwestionariusza ucznia ocenia status ESCS rodziny (skrót od Economic, Social and Cultural Status), który agreguje informacje o zamożności i edukacji rodziców jak i o stanie posiadania dóbr kultury (książek, obrazów, itp). Sztuczny jednowymiarowy indeks, ale ponieważ wiadomo, że zamożność rodziny koreluje z wynikami uczniów, więc często go się uwzględnia w analizach z powodu wygody (po co dodawać do modelu 10 zmiennych gdy można jedną?).

Ciekawe jest nie tylko śledzenie zależności pomiędzy wynikami uczniów a indeksem ESCS ale również oglądanie jak rozkład ESCS zmienia się pomiędzy kolejnymi badaniami.

Nie można porównywać bezpośrednich wartości ESCS ponieważ w każdym badaniu PISA są one inaczej normowane (coraz więcej krajów bierze udział w badaniu), ale można porównywać kształty rozkładów.

Rozkład indeksu ESCS dla 15-latków z Polski w roku 2003 wyglądał tak:

Czytaj dalej PISA a status ekonomiczny, społeczny i kulturowy