Co z tymi sześciolatkami?

W dyskusji n.t. edukacji sześciolatków jest dużo emocji, jeszcze więcej walki politycznej a niewiele badań opartych o dane. O ile sam wiek rozpoczęcia edukacji wydaje się być sprawą drugorzędną (we Francji edukację rozpoczynają czterolatki, w Korei ośmiolatki, w różnych krajach jest różnie), bardzo ważne jest przygotowanie szkół i nauczycieli do klas w którym jest większa rozpiętość wiekowa dzieci.

Pod koniec lipca trafił do mnie ten artykuł z Rzeczpospolitej. Wynikało z niego, że MEN poprosił CBOS o przeprowadzenie badania, na bazie którego można coś o sześciolatkach i siedmiolatkach powiedzieć. Są więc dane! Z artykułu wnikało, że wyniki z tych danych przedstawione zostały przez MEN wybiórczo, zniekształcając ogólny obraz (we wskazanym artykule ujęto to dosadniej). Mając jednak dostęp do danych można to sprawdzić!

Niestety pomimo dwukrotnej prośby nie udało mi się tych danych od MEN uzyskać a moją prośbę zignorowano. Tutaj moja wielka prośba do Was. Możecie pomóc mi uzyskać dostęp do tych danych klikając na poniższy link.
Kliknij tutaj, by wysłać maila z prośbą o udostępnienie danych.

Udało mi się jedynie dotrzeć do opracowania Instytutu Badań Edukacyjnych (link tutaj), w których są pewne (niestety nieliczne) podsumowania oryginalnych danych. Są miedzy innymi cztery tabele, które poniżej przedstawiam w postaci graficznej.

Dane są zbierane w skali Likerta. To znaczy, że rodzice dzieci, które poszły do pierwszej klasy szkoły podstawowej (zarówno w wieku sześć lat jak i siedem lat) mogli odpowiedzieć w skali 'Zdecydowanie Tak’, 'Tak’, 'Trudno powiedzieć’, 'Nie’, 'Zdecydowanie Nie’ na różne pytania. Poniżej graficzne przedstawienie odpowiedzi na te pytania.

Na pytanie 'Czy publiczna szkoła podstawowa położona najbliżej Pana(i) miejsca zamieszkania jest odpowiednio przygotowana do tego, by rozpoczynały w niej naukę dzieci sześcioletnie?’ zdecydowanie częściej 'Tak’ mówią rodzice, którzy posłali tam dzieci (prawdopodobnie posłali, bo uważali, że jest przygotowana).

Na stwierdzenie 'Moje dziecko początkowo chętnie uczestniczyło w zajęciach szkolnych, ale potem straciło entuzjazm’ większość rodziców odpowiada 'Nie’, ale tych co odpowiadają 'Tak’ jest zdecydowanie więcej wśród rodziców sześciolatków (wyniki testów są we wskazanym wcześniej raporcie).

Na stwierdzenie 'Moje dziecko na ogół nudzi się na lekcjach’, częściej 'Tak’ odpowiadają rodzice siedmiolatków.

Na stwierdzenie 'Moje dziecko bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach szkolnych’ obie grupy najczęściej odpowiadają 'Tak’.

Z danych oryginalnych odczytać można pewnie znacznie więcej. Raz jeszcze proszę o pomoc w uzyskanie tych danych od MEN klikając na poniższy link i wysyłając maila z prośbą o udostępnienie danych.
Kliknij tutaj, by wysłać maila z prośbą o udostępnienie danych.