Czy to możliwe, że za kilkadziesiąt lat połowa Polaków będzie w wieku powyżej 65 lat?

Centrum Wittgensteina opracowało świetną aplikację pozwalającą na porównanie stanu obecnego i prognoz demograficznych /edukacyjnych dla różnych krajów. Aplikacja wykonana w R i Shiny jest dostępna tutaj a interesujący wpis o technicznych aspektach tej aplikacji tutaj.

Aplikacja pozwala na porównanie różnych scenariuszów rozwoju kraju/krajów. Domyślnie jest to scenariusz umiarkowanego rozwoju, ale można zestawić go ze scenariuszem 'optymistycznym’ lub innymi. Jak pewnie domyślacie się po tytule dzisiejszego postu, dla Polski nie ma zbyt optymistycznych prognoz. Nawet przy założeniu znacznego rozwoju trzeba przygotować się na duże zmiany jeżeli chodzi o strukturę wiekową (*).

Wracając do aplikacji, jest ona dosyć dopracowana graficznie. Poniższe piramidy populacyjne porównują strukturę demograficzną Polski z 2010 z prognozami na 2060 rok przy założeniu scenariusza średniego rozwoju. Najliczniejszą grupą wiekową będą 70-latki?

Dostępne są też szczegółowe profile dla każdego kraju osobno. Profil dla Polski jest dostępny w tym pliku. Jednym z wykresów z tego profilu jest poniższe zestawienie udziału osób w wieku 65+ w populacji. Scenariusz umiarkowany przewiduje 37% osób w wieku 65+ lat w roku 2010. Scenariusze SSP1 i SSP4 przewidują 44% osób w tym wieku.

Można porównywać nie tylko kraje pomiędzy sobą, czy pomiędzy różnymi punktami czasowymi, ale również różne scenariusze. Poniższa grafika zestawia scenariusz średniego wzrostu ze scenariuszem szybkiego wzrostu.

(*) Demografia jest chyba najpoważniejszym problemem. Ale oczywiście pisząc ,,trzeba przygotować się” mam gorzką świadomość, że nie udało się przygotować wystarczającej liczby miejsc w szkołach w niektórych dzielnicach Warszawy, choć można oszacować ilu uczniów trafi szkół z kilkuletnim wyprzedzeniem. Czy podobne zaskoczenie za 6 lat spotka gimnazja?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *