[Przegląd prasy] Dzieci w sieci a PISA 2012 rozwiązywanie problemów

Wczoraj w serwisie wyborcza.pl pojawił się ciekawy artykuł ,,Pokazujemy, z czym nie poradzili sobie Polacy w teście PISA”, dotyczący wyników PISA 2012 w obszarze rozwiązywanie problemów. Interesująca jest wypowiedź jednej nauczycielki: ,,To, co niepokoi mnie jako nauczyciela, to podobieństwo zadań oraz polecenia, które są długie i mogą nie być dla wszystkich jasne. Tak nie powinno się formułować testów”, którą można zrozumieć w ten sposób, że zdaniem nauczycielki pytania powinny być krótkie i możliwe do odpowiedzenia natychmiast. A ten obszar 'creative problem solving’ PISA szczególnie dotyczy umiejętności szukania odpowiedzi w złożonych problemach wymagających nieszablonowaości i kreatywności.

Słabsze wyniki w obszarze rozwiązywania problemów są zaskakujące, gdy zestawić ją z postawą naszych uczniów ,,pro-problemową”. Zgodnie z tą prezentacją, polscy uczniowie częściej niż inni deklarują, że lubią i potrafią rozwiązywać problemy (slajd z tej prezentacji poniżej).

Jak więc jest z tą umiejętnością używania technologii w rozwiązywaniu problemów? Dzisiaj Paula C przedstawi badanie ,,Dzieci w Sieci” dotyczące wykorzystania technologii wśród przedszkolaków.

Gfk Polonia, na zlecenie serwisu Ciufcia.pl praz Atmediów zrealizowało badanie dotyczące obecności i zachowań najmłodszych użytkowników Internetu.

Więcej informacji tutaj.

 

Z badania wynika, że aż 78% procent dzieci w wieku 3- 6 lat korzysta z Internetu kilka razy w tygodniu. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród przedszkolaków (70%) cieszy się możliwość oglądania filmów i seriali za pośrednictwem Internetu.

Dzieci w coraz większym stopniu korzystają także z nowoczesnych urządzeń – 79% ma dostęp do komputera osobistego, 42% do smartfonów, 37% natomiast korzysta z tabletów.

Badanie pokazuje również, że rodzice są świadomi zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu przez ich dzieci. Mimo to, 85% rodziców jest zdania, że dzieci korzystając z sieci mogą się wiele nauczyć, a 83% wskazuje, iż Internet rozwija potrzebne w dzisiejszych czasach umiejętności.

 

źródło: http://marketing-news.pl/message.php?art=41450


Firma GfK Polonia przebadała 2191 rodziców dzieci, które są w wieku od trzech do sześciu lat i aktywnie korzystają z Internetu. Badanie przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2014 r.

„Przedszkolaki w Sieci” to kontynuacja badania „Dzieci w necie”, przeprowadzonego przez Atmedia w 2011 r.

PC

Trzeci SER już 24 kwietnia [Spotkanie Entuzjastów R]

Trzecie Spotkanie Entuzjastów R już 24 kwietnia (czwartek po świętach)! Dodajcie tę datę do kalendarza!

Tym razem spotykamy się w budynku wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

Planowane referaty to:
17:15-17:45 – Tomasz Żółtak IBE, ’Psychometria w R: ukryte cechy, binarne wyniki, możliwości i ograniczenia’
18:15-18:45 – Paweł Teisseyre IPI PAN, ’Klasyfikacja wieloetykietowa’

Oba referaty zaznajomią nas zarówno z metodologią analiz jak i narzędziami.

Czytaj dalej Trzeci SER już 24 kwietnia [Spotkanie Entuzjastów R]

Systemy rekomendacyjne, USOS i 'Techniki wizualizacji danych’

Na wielu polskich uczelniach działa Uniwersytecki System Obsługi Studentów (w skrócie USOS). Działa i zbiera dane o różnych aspektach życia na uczelni, w tym o wynikach rejestracji na kursy, ocenach z kursów, wynikach ankiet itp. Z punktu widzenia informatyka to ciekawy i złożony system informatyczny. Z punktu widzenia statystyka, USOS to kopalnia interesujących historii i pole do testowania interesujących pomysłów.

Jednym z takich pomysłów jest rekomendowanie studentom kursów obieralnych/wybieralnych. Na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, pula takich kursów obieralnych/wybieralnych jest duża. Tytuły większości kursów bardzo atrakcyjne, więc jak wybrać te najciekawsze?

Używając danych!

O ile jednak trudno określić czym jest ,,najciekawszy” kurs, można lepiej lub gorzej rekomendować kurs, który prawdopodobnie dany student oceniłby wysoko lub kurs z którego prawdopodobnie otrzymałby wysoką ocenę.

Rekomendacje są ciekawym problemem angażującym analizę danych o wielu różnorodnych zastosowaniach.

Osobom zainteresowanym prostym wprowadzeniem do tego zagadnienia na przykładzie danych USOSa rekomenduję własny artykuł z ostatniej Delty: ,,Oceanarium, czyli o nurkowaniu w otchłani danych” (to element serii artykułów o USOSie).

Osobom zainteresowanym bardziej szczegółowymi informacjami polecam prace dyplomowe moich magistrantów:
* ,,Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS”, Karola Kańskiego,
* ,,Sieci Bayesowskie i sieci (samo)wspierania, teoria i zastosowania do danych z systemu USOS”, Teresy Ponikowskiej,
* ,,USOS: System raportowania i analiz statystycznych”, Filipa Grotkowskiego.

A o rekomendacji kursów piszę nieprzypadkowo. Niedługo rozpocznie się rejestracja na kursy w semestrze zimowym. Studentów MIM UW i MiNI PW może zainteresować kurs ,,Techniki wizualizacji danych”, który zgłosiłem na obu tych wydziałach jako kurs obieralny.
Kurs ten będzie interesującym eksperymentem, ponieważ będzie można go realizować przez Internet (poprzez osobną podstronę naszej fundacji) lub na żywo na MIM UW lub MiNI PW.
Ostatni projekt zamienimy w wystawę wizualizacji danych wykonanych przez studentów UW, PW i przez osoby, które wybiorą tele-ścieżkę.
Sam ciekaw jestem co z tego wyjdzie.

[Przegląd prasy] Rekomendacje zakupowe Polaków

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta, który to przypada na 15 marca, PBS na zlecenie Fundacji Obserwatorium Zarządzania przeprowadziło badanie dotyczące jakości obsługi Klienta. Więcej informacji tutaj.

Wyniki badania podkreślają rolę rekomendacji w procesie zakupowym Polaków. Aż 22% badanych zadeklarowało, iż zdecydowało się na zakup pod wpływem rekomendacji przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Źródło: http://nowymarketing.pl/a/3067,jak-rekomendacje-klientow-wplywaja-na-zysk-firmy-badanie-pbs-dla-obserwatorium-zarzadzania

Najczęściej wskazywaną branżą, w której rekomendacja miała wpływ na dokonanie zakupu okazała się branża spożywcza, na pytanie “W jakich branżach w ciągu minionych 3 miesięcy skorzystał/a Pan/i z polecenia” 39% badanych wybrało ten właśnie sektor. ¼ badanych odpowiedziała, iż z polecenia korzysta podczas wyboru produktów lub usług z branży kosmetycznej, 18% – branży odzieżowej. Na rekomendacjach w kwestii opieki zdrowotnej swoje decyzje opiera 17% Klientów.

Źródło: http://nowymarketing.pl/a/3067,jak-rekomendacje-klientow-wplywaja-na-zysk-firmy-badanie-pbs-dla-obserwatorium-zarzadzania

Klienci poza  korzystaniem z rekomendacji częściej również sami są skłonni do polecania bądź odradzania produktów i usług. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 24% Konsumentów poleciło produkt lub usługę,  17% natomiast podzieliło się opinią negatywną.

 

Według badania istnieje grupa Klientów świadomych – są to osoby, które znacząco częściej od pozostałych Konsumentów polecają, jak i odradzają dane produkty lub usługi. Do grupy tej należą głównie osoby dobrze wykształcone, pracujące oraz posiadające stabilną sytuację finansową.

 

Badanie przeprowadzono na próbie N=1000 Polaków od 15 roku życia w ramach ogólnopolskiego badania Omnibus PBS na zlecenie Obserwatorium Zarządzania. Badanie odbyło się w terminie 7-9 marca 2014 i było przeprowadzone techniką CAPI (wywiady osobiste wspomagane komputerowo).

Więcej informacji dotyczących badania można znaleźć pod adresem: http://nowymarketing.pl/a/3067,jak-rekomendacje-klientow-wplywaja-na-zysk-firmy-badanie-pbs-dla-obserwatorium-zarzadzania oraz http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rekomendacje-ksztaltuja-decyzje-zakupowe-polakow.

PC

Polski Zlot Użytkowników R w Poznaniu

Dziś o ciekawym wydarzeniu związanym z językiem R, planowanym na początek przyszłego roku akademickiego w Poznaniu. Nasza fundacja jest patronem zlotu, wiec z pewnością jeszcze nie raz o nim napiszemy. Mnie szczególnie przypadł do gustu konkurs na wizualizacje danych z R, ale interesujących wątków na tym wydarzeniu będzie z pewnością więcej.


Czytaj dalej Polski Zlot Użytkowników R w Poznaniu

PISA 2012 a rozwiązywanie problemów

Wczoraj OECD opublikowało kolejną część wyników dotyczących badania PISA 2012 (tom 5 dostępny jest tutaj). Ten tom dotyczy badania umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów (z oryginału: Creative Problem Solving). Po części te zadania związane są z ,,wymyśleniem” jak można użyć jakiejś technologii by rozwiązać określony problem (są też pytania ,,nietechnologiczne”), przykładowe zadania do rozwiązania przedstawione są w tej prezentacji.
Ocenia się, że umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów będą coraz ważniejsze do rozwoju krajów rozwiniętych, więc jest to ważna składowa umiejętności.

Patrząc na pozycje w rankingu, uczniowie w Polsce wypadli na tle innych krajów słabo, inaczej niż gdy oglądaliśmy umiejętności matematyczne (gdzie wypadli dobrze).
Tak różne wyniki dla Polski w tych podskalach mogą być zaskakujące, intuicyjnie umiejętności matematyczne kojarzone są z umiejętnościami rozwiązywania problemów.

Zaskakujące czy nie, trzeba z tych wyników wyciągnąć wnioski.
Pozytywnym aspektem całej sytuacji jest to, że mamy jakoś zidentyfikowane słabe i silne strony naszej młodzieży, można więc teraz pracować nad poprawieniem słabych strona a silne wykorzystać do przyciągnięcia/rozwoju nowoczesnego przemysłu.

Poniżej zestawienie średnich wyników w obu skalach (Polska jest wysoko na skali math ale poniżej średniej na skali problem solving, średnia dla krajów OECD w obu przypadkach to 500).

Mając wyniki z badania PISA 2015 będzie można zobaczyć czy w obszarze 'problem solving’ doganiamy inne kraje OECD czy nie.

Jak zaplanować płeć dziecka? część 2

W poprzednim wpisie pisaliśmy o tym jak zaplanować płeć dziecka. To był oczywiście prima-aprilisowy żart z wiary, że p-wartości przekładają się na przyczynowo-skutkowe zależności.

Dziś postaram się ten żart wyjaśnić. Oczywiście, jeżeli żart wymaga wyjaśnienia to pewnie nie był śmieszny. Ale osoby mające „niestandardowe poczucie humoru”  są przyzwyczajone do wyjaśniania swoich żartów.

Pisaliśmy o związku pomiędzy liczbą książek w domu a płcią dziecka. Zależność jest istotna statystycznie, a na potrzeby reszty tego wywodu załóżmy, że nieprzypadkowa. Pozostaje więc pytanie – jak ją wyjaśnić?

Czytaj dalej Jak zaplanować płeć dziecka? część 2

Jak zaplanować płeć dziecka? Co wyjdzie z fuzji Big Data, advanced analytics i PISA 2012?

Istnieje wiele naturalnych metod planowania płci dziecka (oparta o kalendarz, pole magnetyczne, dietę itp), jednak większość z nich ma zerową (a w najlepszym przypadku kilkuprocentową) skuteczność.

Okazuje się jednak, że istnieją metody znacznie skuteczniejsze, choć niespodziewane. Udało się je odkryć dzięki analizom Big Data danych z międzynarodowego badania PISA 2012. Poniżej przedstawiamy wyniki dla Polski, ale podobne otrzymuje się dla praktycznie każdego kraju. To nie może być przypadek!

Czytaj dalej Jak zaplanować płeć dziecka? Co wyjdzie z fuzji Big Data, advanced analytics i PISA 2012?