Akcja ,,Więcej Dobrej Nauki”

Poniżej wklejam ogłoszenie przesłane przez prof. Janusza Bujnickiego, dotyczące bardzo ciekawej inicjatywy warsztatów pisania lepszych grantów.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Organizuję Akcję „Więcej Dobrej Nauki”, której celem jest wsparcie polskich naukowców (niezależnie od reprezentowanej dyscypliny badawczej) w przygotowywaniu wniosków grantowych o finansowanie projektów badawczych tak, aby dobre pomysły przekuć na projekty o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Przedsięwzięcie to obiecałem zrealizować w trakcie plebiscytu „Polacy z Werwą”.

 

Akcja Więcej Dobrej Nauki skierowana jest przede wszystkim do naukowców z niewielkim doświadczeniem w aplikowaniu o granty i zdobywaniu funduszy na badania (m.in. młodych i/lub z małych ośrodków akademickich), zwłaszcza do osób, które już złożyły wniosek grantowy na realizację swoich pomysłów badawczych w Polsce np. do Narodowego Centrum Nauki, ale ich projekt został skrytykowany i nie otrzymał finansowania, a sami autorzy nie wiedzą, jak poprawić wniosek tak, żeby następna wersja wniosku wypadła dużo lepiej. Chodzi o to, żeby zidentyfikować projekty naukowe, które mają duży potencjał, ale nie zostały docenione głównie ze względu na brak „kunsztu grantopisarskiego” autorów. Udział doświadczonych ekspertów jako trenerów będzie miał na celu wsparcie autorów dobrych pomysłów w zrealizowaniu ich pełnego potencjału.

 

Planuję zrealizować tę Akcję w trzech etapach:

  1. Chcę spotkać się z potencjalnie zainteresowanymi osobami w średniej wielkości ośrodkach akademickich w Polsce (w lutym i pierwszej połowie marca 2014), żeby opowiedzieć o tym, jakie są najważniejsze zasady oceny wniosków grantowych i w jaki sposób należy je przygotowywać, żeby ta ocena była możliwie najwyższa. Planuję skupić się na badaniach podstawowych i na grantach oferowanych przez NCN. Chcę także zebrać komentarze od potencjalnych uczestników, żeby móc dostosować kolejne etapy do ich potrzeb.
  2. Najważniejszym elementem akcji mają być całodniowe warsztaty, które planuję zrealizować w Warszawie, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość szczegółowo omówić swoje projekty (i otrzymane recenzje) z ekspertami, naukowcami z dużym doświadczeniem w przygotowywaniu i w ocenianiu wniosków grantowych, którzy doradzą uczestnikom jak poprawiać wnioski. Ten etap planuję zorganizować w drugim kwartale 2014 – tak, żeby zdążyć przed terminem składania wniosków OPUS/PRELUDIUM/SONATA 17 czerwca 2014 w NCN [http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram]. Wg. harmonogramu wnioski złożone w tych konkursach będą ocenione przez NCN do 17 grudnia.
  3. Po ogłoszeniu wyników ww. konkursów, na początku 2015 r. planuję zorganizować kolejne spotkanie. Chociaż mam nadzieję, że dużej części uczestników uda się otrzymać pozytywną decyzję o finansowaniu ich projektów wypracowanych w ramach warsztatów, byłoby nierealistyczne zakładać, że uda się to wszystkim. Ci, którzy będa chcieli omówić nowe recencje (jak również nowi zainteresowani), będą mieli ponownie szansę spotkania z ekspertami.

 

Moje podróże na lokalne spotkania oraz przyjazd ekspertów na warsztaty w Warszawie a także inne niezbędne wydatki organizacyjne planuję sfinansować ze środków w ramach nagrody, którą otrzymałem zwyciężając w plebiscycie „Polacy z Werwą”.

 

Kilka słów wyjaśnienia, jak wyobrażam sobie warsztaty w ramach Akcji Więcej Dobrej Nauki:

 

To nie mają być warsztaty w stylu: „jak napisać mój pierwszy grant” (dla osób, które np. nigdy jeszcze nie miały okazji wypełniać formularza grantowego), bo takich warsztatów organizowanych jest wiele, finansowanych np. przez różne programy unijne, których ja nie chcę duplikować. Praca w trakcie warsztatów Akcji Więcej Dobrej Nauki będzie polegała głównie na analizie wniosków grantowych już wcześniej napisanych przez uczestników i ocenionych przez recenzentów, żeby znaleźć sposoby na napisanie lepszego wniosku w przyszłości. Warsztaty mają polegać głównie na pracy uczestnika z niezależnym ekspertem, który przed warsztatami będzie miał okazję zapoznać się z wnioskiem i recenzjami, a w trakcie spotkania przekaże swoje uwagi i sugestie uczestnikowi i w miarę możliwości odpowie na jego pytania; mam nadzieję, że przy okazji będzie możliwe poruszenie ważnych tematów takich jak planowanie kariery, strategia publikowania wyników badań itp. Planuję, że w ciągu jednego dnia jeden ekspert spotka się z ok. 6-8 uczestnikami. Na razie nie planuję intensywnych interakcji pomiędzy uczestnikami.

 

Rekrutacja na warsztaty będzie się odbywała przez internet, na podstawie przesłanego streszczenia wcześniej złożonego wniosku i informacji o jego ocenie. Szczegóły rekrutacji ogłoszę po zakończeniu pierwszego etapu (spotkań lokalnych).

 

Liczba uczestników będzie zależała od zainteresowania i rozkładu zainteresowanych pomiędzy poszczególne dziedziny, jak i od dostępności ekspertów, którzy zgodzą się wziąć udział jako „trenerzy/mentorzy”. Byłbym bardzo zadowoloby gdyby udało mi się włączyć do Akcji Więcej Dobrej Nauki w sumie 100 uczestników (co będzie wymagało zaangażowania przeze mnie do 15 ekspertów). Jak na tę chwilę wcale nie jestem pewien, czy uda mi się znaleźc tylu chętnych… ale chciałbym się mylić! Jeżeli liczba chętnych przekroczy 100, to na warsztaty preferencyjnie zapraszani będą uczestnicy, którzy nadeślą zgłoszenie wcześniej oraz tacy, których wniosek będzie według mnie lepiej pasował do schematu warsztatów (w szczególności temat i streszczenie wniosku, które będzie się przesyłało). Udało mi się już znaleźć grupę doświadczonych naukowców z różnych dyscyplin, którzy wyrazili zainteresowanie zaangażowaniem się w akcję w roli ekspertów i mam ogromną nadzieję, że chętnych będzie więcej. Ostateczna decyzja ilu i których ekspertów zaangażować, będzie zależała od tego ilu uczestników się zgłosi na warsztaty i jakie dziedziny będa reprezentować ich projekty.

 

Na warsztaty preferencyjnie zapraszani będą uczestnicy spełniający następujące kryteria:

  • Zdecydowane pierwszeństwo będą mialy osoby, które w chwili odbycia warsztatów już będą miały doświadczenie z napisaniem wniosku (najlepiej do NCN, ale nie wykluczam też innych, np. NPRH, NCBR itp) – tzn. wniosek grantowy napisały i wysłały, został on oceniony krytycznie ale nie tak źle, że kierownik dostał zakaz składania wniosku ponownie. Jeżeli chętnych spełniających tego kryterium będzie niewielu, to być może wezmę pod uwagę także takich aplikantów, którzy jeszcze nie mieli złożonego i zrecenzowanego wniosku, ale podejmą się przygotowania wniosku przed warsztatami.
  • Pierwszeństwo będą miały projekty w zakresie nauk podstawowych (bo na tym sam znam się najlepiej i chciałbym zachować spójność warsztatów – wolę tak, niż próbować za jednym zamachem zająć się „naprawą wszystkiego”, bo to nie miałoby szans powodzenia).
  • Pierwszeństwo będą miały osoby na wczesnym i średnim etapie kariery, które mają problem z jednym ze swoich pierwszych grantów do NCN (czyli np. potencjalni beneficjenci programów PRELUDIUM i SONATA, ewentualnie OPUS).
  • Pierwszeństwo będa miały osoby ze średnich i małych ośrodków akademickich (uważam, że naukowcom z dużych ośrodków znacznie łatwiej jest zorganizować sobie pomoc we własnym zakresie; naukowcy z Warszawy, Krakowa, czy Gdańska mogą poprosić o pomoc eksperta pracującego w tym samym mieście, często w tym samym budynku – zachęcam więc do kontaktu z doświadczonymi kolegami!).

 

W tej chwili PILNIE poszukuję osób w średniej wielkości ośrodkach akademickich, takich jak np. Białystok, Szczecin, Olsztyn, Rzeszów, Katowice, Zielona Góra itp., które mogłyby pomóc mi w organizacji spotkań na pierwszym etapie od strony lokalnej. Przede wszystkim potrzebuję pomocy w zorganizowaniu sali na spotkanie i ogłoszeniu/rozreklamowaniu spotkania w lokalnym środowisku, żeby mogło w nim uczestniczyć możliwie najwięcej osób. Wszystkich zainteresowanych proszę o pilny kontakt (najlepiej do połowy lutego) na adres granty@genesilico.pl, z dopiskiem „Akcja Więcej Dobrej Nauki” w tytule wiadomości.

 

Będę również wdzięczny za wszelkie inne sugestie, komentarze i oferty pomocy.

 

Łączę wyrazy szacunku
Janusz Bujnicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *