Liczba publikacji i liczba cytowań w Biologii Strukturalnej

Dwa tygodnie temu w Warszawie odbyła się konferencja Multi-Pole Approach to Structural Biology (patrz http://genesilico.pl/MultiPole/). Nie byłem na niej, ale wiele można było o niej usłyszeć. Jedną z takich rzeczy było zaprezentowanie raportu dotyczącego postrzegania pracy w Polsce przez naukowców z zagranicy (zobacz np artykuł To nie jest kraj dla naukowców?.
Inna ciekawostka związana z tą konferencją to umieszczanie krótkich informacji o zaproszonych prezenterach. W tych informacjach podawano między innymi liczbę publikacji i sumaryczna liczbę cytowań. Trzeba przyznać, że nazwiska zaproszonych prelegentów pojawiają się bardzo często w literaturze naukowej.

Liczby zostały rzucone, poniżej mała ilustracja tych liczb. Każda kropka to jeden prelegent. U osób o liczbie publikacji >=200 lub cytowań >=5000 zaznaczono imię i nazwisko.

 

2 thoughts on “Liczba publikacji i liczba cytowań w Biologii Strukturalnej”

  1. Ciekawe te dwa „outlayers”. Jeśli wierzyć Wikipedii, to Otwinowski i Minor (obaj z tej samej instytucji w Teksasie) pracują (i publikują) w centrum akademickim zasadniczo teoretycznym (jeśli coś takiego w ogóle jeszcze istnieje). Natomiast Derewenda, Dauter, Włodawer i Filipowicz (te nazwiska sprawdzałem, o ile pamiętam) – pracują i publikują w instytucjach „nauki ściśle stosowanej”, głównie w medycynie.
    Wygląda więc na to, że – pomijając ciężar gatunkowy autorów, o którym nic nie wiem – naukowcy „teoretycy” piszą mniej artykułów, ale istotniejszych, częściej cytowanych. Natomiast ci z „nauki stosowanej” – piszą więcej „przyczynków” (bez obrazy), siłą rzeczy mniej cytowanych.
    A może jest zupełnie inaczej?

  2. Z tym, że panowie Otwinowski i Minor są autorami dokumentu „Processing of X-ray diffraction data collected in oscillation mode”, który na ten moment ma 23102 cytowania.

Pozostaw odpowiedź Adam Szałucha Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *