Zagadka

[update: jak słusznie napisał Tomek, chodzi o PWE a nie EWD, poniższy tekst został uaktualniony]

Mniej więcej miesiąc temu Wysokie Obcasy miały wkładkę poświęconą badaniom edukacyjnym. Przedstawiano między innymi Porównywalne Wyniki Egzaminacyjne, a tekst opracował o ile pamiętam Instytut Badań Edukacyjnych. Jeden z wykresów szczególnie przykuł moją uwagę. Gdyby usunąć z niego część informacji to byłby świetną zagadką/materiałem do dyskusji. Więc zadajmy tę zagadkę!

PWE (Porównywalne Wyniki Egzaminacyjne) to współczynnik, który w założeniu ma normalizować trudność egzaminów w różnych latach. Za rok bazowy przyjęto 2012 i wszystkie wyniki znormalizowano tak by średnia w roku 2012 wynosiła 100. Współczynnik ma rozkład w przybliżeniu normalny, wycentrowany tak by mieć średnią 100 i odchylenie standardowe 15 w roku 2012. Mając tak wyznaczone współczynniki można porównywać średnie PWE np. pomiędzy latami, można też na tej samej skali trudności porównywać powiaty czy województwa.

Z poniższego wykresu usunąłem informację o kolorach (jest ona praktycznie zbędna). Zagadka: co na podstawie tego wykresu można powiedzieć o wynikach przedstawionej szkoły (a powiedzieć można naprawdę wiele).

ibe3