Systemy rekomendacyjne, USOS i 'Techniki wizualizacji danych’

Na wielu polskich uczelniach działa Uniwersytecki System Obsługi Studentów (w skrócie USOS). Działa i zbiera dane o różnych aspektach życia na uczelni, w tym o wynikach rejestracji na kursy, ocenach z kursów, wynikach ankiet itp. Z punktu widzenia informatyka to ciekawy i złożony system informatyczny. Z punktu widzenia statystyka, USOS to kopalnia interesujących historii i pole do testowania interesujących pomysłów.

Jednym z takich pomysłów jest rekomendowanie studentom kursów obieralnych/wybieralnych. Na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, pula takich kursów obieralnych/wybieralnych jest duża. Tytuły większości kursów bardzo atrakcyjne, więc jak wybrać te najciekawsze?

Używając danych!

O ile jednak trudno określić czym jest ,,najciekawszy” kurs, można lepiej lub gorzej rekomendować kurs, który prawdopodobnie dany student oceniłby wysoko lub kurs z którego prawdopodobnie otrzymałby wysoką ocenę.

Rekomendacje są ciekawym problemem angażującym analizę danych o wielu różnorodnych zastosowaniach.

Osobom zainteresowanym prostym wprowadzeniem do tego zagadnienia na przykładzie danych USOSa rekomenduję własny artykuł z ostatniej Delty: ,,Oceanarium, czyli o nurkowaniu w otchłani danych” (to element serii artykułów o USOSie).

Osobom zainteresowanym bardziej szczegółowymi informacjami polecam prace dyplomowe moich magistrantów:
* ,,Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS”, Karola Kańskiego,
* ,,Sieci Bayesowskie i sieci (samo)wspierania, teoria i zastosowania do danych z systemu USOS”, Teresy Ponikowskiej,
* ,,USOS: System raportowania i analiz statystycznych”, Filipa Grotkowskiego.

A o rekomendacji kursów piszę nieprzypadkowo. Niedługo rozpocznie się rejestracja na kursy w semestrze zimowym. Studentów MIM UW i MiNI PW może zainteresować kurs ,,Techniki wizualizacji danych”, który zgłosiłem na obu tych wydziałach jako kurs obieralny.
Kurs ten będzie interesującym eksperymentem, ponieważ będzie można go realizować przez Internet (poprzez osobną podstronę naszej fundacji) lub na żywo na MIM UW lub MiNI PW.
Ostatni projekt zamienimy w wystawę wizualizacji danych wykonanych przez studentów UW, PW i przez osoby, które wybiorą tele-ścieżkę.
Sam ciekaw jestem co z tego wyjdzie.