Ściągawki z shiny i R Markdown

Przygotowanie pięciominutowego wystąpienia zajmuje często więcej czasu niż dwugodzinnego wykładu. Będąc ograniczonym pod względem ilości materiału, który możemy przedstawić, musimy wybrać najistotniejsze elementy, dopracować kolejność ich prezentacji oraz argumentacje.
Z tego też powodu, moje ulubione zadania zaliczeniowe dla studentów to: przygotuj sprawozdanie na maksymalnie 5 stron; przygotuj wizualizację mieszczącą się na stronie formatu A3; opracuj jednostronicowe podsumowanie określonej biblioteki R. Bardzo łatwo w takich projektach odczytać czy autor zna i potrafi pokazać odpowiedź na sedno problemu.

Z podobnego powodu lubię kolekcjonować tzw. cheatsheety, czyli ściągawki z wyciągiem najistotniejszych komend/funkcji określonego programu/pakietu. Dwie, które ostatnio przyciągnęły moją uwagę, to opracowane przez Garretta Grolemunda streszczenia R Markdown i Shiny.
Miniaturki poniżej.