Jak często udaje się rzucić palenie?

Kilka dni temu pisałem o wynikach dotyczących odsetka osób palących przynajmniej rok w różnych grupach wiekowych. Poniżej postaram się odpowiedzieć na inne interesujące pytanie: jak często ludzie, który palili przez przynajmniej rok rzucają palenie? W tym przypadku rzucenie palenia oznaczać będzie, że ankietowany nie palił przez przynajmniej miesiąc przed dniem w którym był pytany.

Na poniższym wykresie przedstawiono odsetek osób, które w ostatnim miesiącu paliły i też paliły przynajmniej rok zaczynając od X lat temu. Przez dopełnienie można wyznaczyć odsetek osób które nie paliły w ostatnim miesiącu, a więc prawdopodobnie rzuciły palenie. Wyniki przedstawiono osobno dla kobiet i mężczyzn. Szarym kolorem zaznaczono punktowe przedziały ufności. Ciągłymi liniami przedstawiłem lokalnie wygładzone wartości, aby łatwiej było zauważyć trend.

 

Zauważmy interesujące różnice pomiędzy płciami. Pośród osób które palą od kilku lat rzadko rzuca się palenie i rzucają to palenie nieznacznie częściej kobiety. Wśród osób, które zaczęły palenie 30 lat temu to mężczyźni częściej przestawali palić.

Inna, niewesoła obserwacja z tego wykresu jest taka, że niewiele osób przestaje palić jeżeli paliło wcześniej przez przynajmniej rok. Jak widać jeżeli nie chce się palić do końca życia to najlepiej w ogóle nie zaczynać.

* A Wy jak spędziliście weekend?