Liczba medali na olimpiadzie w Rio a wielkość kraju


Zastanawiałem się, czy liczba medali zdobytych na olimpiadzie w Rio koreluje z wielkością kraju.

Dane o populacji krajów można pobrać z wikipedii. O liczbie medali np. z serwisu wp.pl. Pobieramy dane pakietem XML i rysujemy pakietem rbokeh (interaktywna grafika, nadająca się na strony www).
Kod R dla obu tych operacji jest tutaj).

Otrzymujemy taki wykres (obie osie są w skali logarytmicznej). Korelacja Spearmana wynosi 0,44. Polska jest w okolicy 33 miejsca na obu osiach.

Wnioski? Korelacja jakaś jest. Co prawda są odstępstwa, częściej są to duże kraje o małej liczbie medali (Indie, Nigeria), rzadko odstępstwa dotyczą małego kraju o dużej liczbie medali.