Najnowsze wyniki badań preferencji dzieci

Fundacja SmarterPoland.pl we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziła badania statystyczne dotyczące preferencji tematycznej dzieci.

Badania przeprowadzono na reprezentatywnej grupie dzieci obu płci w wieku przedszkolnym i przed przedszkolnym.

Badania dowiodły, że dzieci wolą, aby czytać im książki dotyczące matematyki i statystyki niż ilustrowane bajki!

Nawet półtoraroczne dzieci statystycznie częściej wybierały ,,Analiza danych z programem R’’ (autor: Przemysław Biecek) niż ,,Emil ze Smalandii’’ (autorka: Astrid Lindgren).

Wnioski: Dzieci są w naturalny sposób zainteresowane algebrą liniową (rzuty różnych obiektów na różne płaszczyzny) i rachunkiem prawdopodobieństwa (,,co się stanie?”). Rozwijajmy w nich te pasje!

[Rys 1. Dzieci wybierają częściej książki o tematyce naukowej, matematycznej lub statystycznej niż ilustrowane bajki.]

Metodologia i Materiały dodatkowe:

Razem z żoną pokazaliśmy dzieciom dwie książki, jedną ilustrowaną z bajkami i drugą ze statystyki. Następnie dziecko było pytanie, która książka bardziej mu się podoba.

W przypadku chłopca należało pomiar powtórzyć trzykrotnie zanim uzyskano oczekiwane wyniki. Dowodzi to:

  1. Dziewczynki rozwijają się szybciej intelektualnie, co jest zgodne z aktualną wiedzą.
  2. Powtarzanie i ćwiczenia są niezmiernie ważne jeżeli chce się uzyskać dobre wyniki.

Cytowanie:

Wyniki tego badania można cytować pod warunkiem podania dokładnej daty ich publikacji (1 IV 2012).