Make it explainable!

Most people make the mistake of thinking design is what it looks like… People think it’s this veneer — that the designers are handed this box and told, 'Make it look good!’ That’s not what we think design is. It’s not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Steve Jobs, The New York Times, 2003.

Same goes with interpretable machine learning.
Recently, I am talking a lot about interpretations and explainability. And sometimes I got impression that techniques like SHAP, Break Down, LIME, SAFE are treated like magical incantations that converts complex predictive models into ,,something interpretable’’.

But interpretability/explainability is not a binary feature that you have it or not. It’s a process. The goal is to increase our understanding of the model behavior. Try different techniques to broaden the knowledge about the model or about model predictions.
Maybe you will never explain 100%, but you will understand more.

XAI/IML (eXplainable Artificial Intelligence/Interpretable Machine Learning) techniques can be used not only for post-hoc explainability, but also for model maintenance, debugging or in early phases of crisp modeling. Visual tools like PDP/ALE/CeterisParibus will change the way how we approach modeling and how we interact with models. We as model developers, model auditors or users.

Together with Tomasz Burzykowski from UHasselt we work on a book about the methodology for visual exploration, explanation and debugging predictive models.

Find the early version here https://pbiecek.github.io/PM_VEE/.

There is a lot of R snippets that shows how to use DALEX (and sometimes other packages like shapper, ingredients, iml, iBreakDown, condvis, localModel, pdp) to better understand some aspects of your predictive model.

It’s a work in process and even in an early dirty phase (despite the fact that we have started a year ago).
Feel free to comment it, or suggest improvements. Easiest way to do this is to add a new issue.

Code snippets are fully thanks to archivist hooks. I think that it’s a first book that uses archivist hooks for blended experience. You can read about a model online and in just one line of code you can download an object to your R console.

First chapters show how to use Ceteris Paribus Profiles / Individual Conditional Expectations to perform what-if/sensitivity analysis of a model.

DALEX for keras and parsnip

DALEX is a set of tools for explanation, exploration and debugging of predictive models. The nice thing about it is that it can be easily connected to different model factories.

Recently Michal Maj wrote a nice vignette how to use DALEX with models created in keras (an open-source neural-network library in python with an R interface created by RStudio). Find the vignette here.
Michal compared a keras model against deeplearning from h2o package, so you can check which model won on the Titanic dataset.

Next nice vignette was created by Szymon Maksymiuk. In this vignette Szymon shows how to use DALEX with parsnip models (parsnip is a part of the tidymodels ecosystem, created by Max Kuhn and Davis Vaughan). Models like boost_tree, mlp and svm_rbf are competing on the Titanic data.

These two new vignettes add to our collection how to use DALEX with mlr, caret, h2o and others model factories.

Explore the landscape of R packages for automated data exploration

Do you spend a lot of time on data exploration? If yes, then you will like today’s post about AutoEDA written by Mateusz Staniak.

If you ever dreamt of automating the first, laborious part of data analysis when you get to know the variables, print descriptive statistics, draw a lot of histograms and scatter plots – you weren’t the only one. Turns out that a lot of R developers and users thought of the same thing. There are over a dozen R packages for automated Exploratory Data Analysis and the interest in them is growing quickly. Let’s just look at this plot of number of downloads from the official CRAN repository.

Replicate this plot with

stats <- archivist::aread("mstaniak/autoEDA-resources/autoEDA-paper/52ec")
 
stat <- stats %>%
 filter(date > "2014-01-01" ) %>%
 arrange(date) %>%
 group_by(package) %>%
 mutate(cums = cumsum(count),
     packages = paste0(package, " (",max(cums),")"))
 
stat$packages <- reorder(stat$packages, stat$cums, function(x)-max(x))
 
ggplot(stat, aes(date, cums, color = packages)) +
 geom_step() +
 scale_x_date(name = "", breaks = as.Date(c("2014-01-01", "2015-01-01",
                      "2016-01-01", "2017-01-01",
                      "2018-01-01", "2019-01-01")),
        labels = c(2014:2019)) +
 scale_y_continuous(name = "", labels = comma) + 
 DALEX::theme_drwhy() +
 theme(legend.position = "right", legend.direction = "vertical") +
 scale_color_discrete(name="") +
 ggtitle("Total number of downloads", "Based on CRAN statistics")

New tools arrive each year with a variety of functionalities: creating summary tables, initial visualization of a dataset, finding invalid values, univariate exploration (descriptive and visual) and searching for bivariate relationships.

We compiled a list of R packages dedicated to automated EDA, where we describe twelve packages: their capabilities, their strong aspects and possible extensions. You can read our review paper on arxiv: https://arxiv.org/abs/1904.02101.

Spoiler alert: currently, automated means simply fast. The packages that we describe can perform typical data analysis tasks, like drawing bar plot for each categorical feature, creating a table of summary statistics, plotting correlations, with a single command. While this speeds up the work significantly, it can be problematic for high-dimensional data and it does not take the advantage of AI tools for actual automatization. There is a lot of potential for intelligent data exploration (or model exploration) tools.

More extensive list of software (including Python libraries and web applications) and papers is available on Mateusz’s GitHub. Researches can follow our autoEDA project on ResearchGate.

Kto myśli na rok do przodu sieje zboże (…) a kto myśli na wiele wiele lat do przodu wychowuje młodzież

Dzisiaj rozpoczyna się strajk nauczycieli. Gorąco kibicuję nauczycielom. I jako rodzic dzieci w wieku szkolnym, i jako nauczyciel akademicki, i jako entuzjasta edukacji dzieci i młodzieży. Bardzo dużo zawdzięczam moim nauczycielom, a los zetknął mnie z wieloma pozytywnie zakręconymi pasjonatami.

W czasach gospodarki opartej na wiedzy to edukacja jest sprawą kluczową. A nie ma dobrej edukacji bez pozytywnej selekcji, którą zapewnić mogą dobre warunki pracy. Dobre zarówno jeżeli chodzi o wynagrodzenia jak i stabilne podstawy programowe, możliwości rozwoju i odpowiednie wyposażenie szkół.
Dlatego popieram strajkujących nauczycieli.

Przemysław Biecek

Btw: Poniższy wykres z twittera KPRM ma współczynnik Lie-Factor przekraczający 350%. Jednak warto zwiększyć liczbę godzin matematyki w szkołach.

iBreakDown: faster, prettier and more precise explanations for predictive models (with interactions)

LIME and SHAP are two very popular methods for instance level explanations of machine learning models (XAI).
They work nicely for images and text inputs, but share similar weakness in case of tabular data: explanations are additive while complex models are (sometimes) not. iBreakDown addresses this problem.

iBreakDown is a a successor of the breakDown package. Yesterday it has arrived on CRAN. Key new features are:

– It identifies and shows feature interactions (if there are local interactions in the model).
– It is much faster. For additive explanations the complexity is O(p) instead of O(p^2).
– The plotD3 function creates an interactive D3-based break-down plot (thanks to r2d3).
– iBreakDown has a new design, created by Hanna Dyrcz. We will have a talk about it ,,Machine learning meets design. Design meets machine learning.” at satRdays. Try the new theme `theme_drwhy()`!.
– It shows explanation level uncertainty – how good are explanations?

A methodology behind this package is described in the iBreakDown: Uncertainty of Model Explanations for Non-additive Predictive Models.

A nice titanic-powered use-case is described in the titanic vignette.

An example of the D3 interactive explainer is here.

Some intuition is introduced in the Visual Exploration, Explanation and Debugging (working version, still in progress).

iBreakDown is a part of the DrWhy.AI family of explainers consistent with the DALEX.

Let us know if you like it. Feel free to create a pull request with new features, add issue with new idea or star the github repository if you like this package.

Bank będzie musiał wyjaśnić… czyli o wyjaśnialnych modelach predykcyjnych

Czym są wyjaśnialne modele predykcyjne?

Interpretowalne uczenie maszynowe (IML od Interpretable Machine Learning) czy wyjaśnialna syntetyczna inteligencja (XAI od eXplainable Artificial Intelligence) to względnie nowa, a ostatnio bardzo szybko rozwijająca się, gałąź uczenia maszynowego.

W skrócie chodzi o to, by konstruować takie modele, dla których człowiek możne zrozumieć skąd biorą się decyzje modelu. Złożone modele typu lasy losowe czy głębokie sieci są ok, o ile potrafimy w jakiś sposób wyjaśnić co wpłynęło na konkretną decyzję modelu.

Po co?

W ostatnich latach często uczenie maszynowe było uprawiane ,,w stylu Kaggle”. Jedynym kryterium oceny modelu była skuteczność modelu na jakimś ustalonym zbiorze testowym. Takie postawienie sprawie często zamienia się w bezsensowne żyłowanie ostatnich 0.00001% accuracy na zbiorze testowym.

Tak wyżyłowane modele najczęściej epicko upadają w zderzeniu z rzeczywistością. Ja na prezentacjach lubię wymieniać przykłady Google Flu, Watson for Oncology, Amazon CV, COMPAS i recydywizm czy przykłady z książki ,,Broń matematycznej zagłady”. Ale lista jest znacznie dłuższa.

Dlaczego to takie ważne?

W lutym fundacja Panoptykon pisała Koniec z „czarną skrzynką” przy udzielaniu kredytów. W ostatni czwartek (21 marca) w gazecie Bankier można było znaleźć ciekawy artykuł Bank będzie musiał wyjaśnić, dlaczego odmówił kredytu, w której opisuje niektóre konsekwencje ustawy przyjętej przez Senat.

Przykładowy cytat:
,,Ustawa wprowadza także m.in. przepis nakazujący bankom przedstawienie klientowi wyjaśnienia dotyczącego tego, które dane osobowe miały wpływ na ostatecznie dokonaną ocenę zdolności kredytowej. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno sytuacji, w której decyzja ta została podjęta w pełni zautomatyzowanym procesie, na podstawie tzw. algorytmów, jak i sytuacji, w której w podejmowaniu decyzji brał udział także człowiek”.

Wygląda więc na to, że niedługo wyjaśnialne uczenie maszynowe spotka nas w okienkach bankowych przy okazji decyzji kredytowych.

Nie tylko banki

Okazuje się, że temat wyjaśnialności w czwartek omawiany był nie tylko w Senacie. Akurat byłem tego dnia na bardzo ciekawej konferencji Polish Business Analytics Summit, na której dr Andrey Sharapov opowiadał o tym jak Lidl wykorzystuje techniki XAI i IML do lepszego wspomagania decyzji.

Zbudować model jest prosto, ale pokazać wyniki modelu biznesowi, tak by ten wiedział jak na ich podstawie podejmować lepsze decyzje – to jest wyzwanie dla XAI. Andrey Sharapov prowadzi na LinkedIn ciekawą grupę na którą wrzuca materiały o wyjaśnialnym uczeniu maszynowym. Sporo pozycji można też naleźć na tej liście.

Na poniższym zdjęciu jest akurat przykład wykorzystania techniki Break Down (made in MI2 Data Lab!!!) do wspomagania decyzji dotyczących kampanii marketingowych.

Warszawa po raz trzeci

Aż trudno uwierzyć w ten zbieg okoliczności, ale tego samego dnia (tak, wciąż piszę o 21 marca) na Spotkaniach Entuzjastów R profesor Marco Robnik omawiał różne techniki wyjaśnialności opartej o permutacje.

Skupił się na technika EXPLAIN i IME, ale było też o LIME i SHAP a na niektórych slajdach pojawiał się nasz DALEX i live (choć pewnie my byśmy już reklamowani nowsze rozwiązanie Mateusza Staniaka, czyli pakiet localModels).

Btw, spotkanie było nagrywane, więc niedługo powinno być dostępne na youtube.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?

Wyjaśnialne uczenie maszynowe to przedmiot badań znacznej części osób z MI2DataLab. Rozwijamy platformę do automatycznej analizy, eksploracji i wyjaśnień dla modeli predykcyjnych DrWhy.AI.

Niedługo napisze więcej o materiałach i okazjach podczas których można dowiedzieć się więcej o ciekawych zastosowaniach technik wyjaśnialnego uczenia maszynowego w finansach, medycynie spersonalizowanej czy innych ciekawych miejscach.

To już 5 lat! Gość specjalny na najbliższym SERze opowie o wyjaśnialnym ML

W najbliższy czwartek o godzinie 18:00 startujemy z 38. spotkaniem Entuzjastów R.
Aż trudno uwierzyć, że minęło już 5 lat od naszego pierwszego spotkania w ICMie. Przez te 5 lat gościliśmy ponad 70 prelegentów, często osoby, które znaliśmy z ciekawych blogów, pakietów czy książek. Większość prelegentów pracuje w Warszawie, ale też byli ciekawi goście z innych miast, krajów czy nawet spoza Europy. Społeczność sympatyków na meetupie przekroczyła niedawno 2000 osób. W kontynentalnej Europie większa jest tylko grupa użytkowników R w Madrycie (niewiele większa, więc kto wie).

Na najbliższym – jubileuszowym – spotkaniu będziemy gościć profesora Marko Robnik-Šikonja z uniwersytetu w Ljubljanie. Autor kilkudziesięciu znanych prac naukowych z obszaru uczenia maszynowego, autor pakietu ExplainPrediction dla programu R. Na SERze opowie o technikach permutacyjnego wyjaśniania złożonych modeli, w szczególności EXPLAIN, IME, LIME czy SHAP.
Super gorący temat opowiedziany przez światowej sławy specjalistę.
Czegóż chcieć więcej na urodziny?

Ach oczywiście.
Będzie też tort!

Zapraszamy wszystkich sympatyków R, SERów czy wyjaśnialnego uczenia maszynowego. Spotykamy się w sali 107 na wydziale MiNI PW (Koszykowa 75, Warszawa).
Najlepiej zaznaczyć obecność przez stronę na meetupe, ułatwi nam to planowanie wielkości tortu. Do zobaczenia!

DALEX has a new skin! Learn how it was designed at gdansk2019.satRdays

DALEX is an R package for visual explanation, exploration, diagnostic and debugging of predictive ML models (aka XAI – eXplainable Artificial Intelligence). It has a bunch of visual explainers for different aspects of predictive models. Some of them are useful during model development some for fine tuning, model diagnostic or model explanations.

Recently Hanna Dyrcz designed a new beautiful theme for these explainers. It’s implemented in the `DALEX::theme_drwhy()` function.
Find some teaser plots below. A nice Interpretable Machine Learning story for the Titanic data is presented here.

Hanna is a very talented designer. So I’m super happy that at the next satRdays @ gdansk2019 we will have a joint talk ,,Machine Learning meets Design. Design meets Machine Learning”.

New plots are available in the GitHub version of DALEX 0.2.8 (please star if you like it/use it. This helps to attract new developers). Will get to the CRAN soon (I hope).

Instance level explainers, like Break Down or SHAP

Instance level profiles, like Ceteris Paribus or Partial Dependency

Global explainers, like Variable Importance Plots

See you at satRdays!

Mat-korzenie MiNI PW

Dzisiaj będzie o ciekawym projekcie z Technik Wizualizacji Danych.
Ale najpierw historyjka.

Od studiów jestem fanem hackerspaceów. Miejsc w których ludzie razem robią szalone projekty. Więc i przedmioty projektowe na studiach staram się też tak organizować, by kurs był czasem robienia jakiegoś interesującego projektu (przynajmniej dla prowadzącego ;-)).
Gdy na wydziale statystyki UCDavis zobaczyłem takie drzewo genealogiczne pracowników, pomyślałem, WOW, to jest pomysł na kolejny projekt dla studentów z TWD.

O co chodzi z tą genealogią?
Mathematics Genealogy Project to projekt wspierany przez American Mathematical Society. Otwarta baza danych linkująca matematyków i promotorów ich pracy doktorskiej. Podobny pomysł co baza współautorów publikacji czy współautorów pakietów oprogramowania czy połączenia znajomych na facebooku, tyle że w wersji mat.

W ramach ostatniego projektu z TWD studenci szukali sposobu na przedstawienie związki lwowskiej i warszawskiej szkoły matematycznej z pracownikami wydziału MiNI PW.

Poniżej dwie wizualizacje, które najbardziej przypadły mi do gustu.

Wersja interaktywna tutaj (uwaga, zabawa z grafami uzależnia).

Pełna wersja tutaj.

A jak wyglądałoby drzewo Twojego wydziału?
😉

shapper is on CRAN, it’s an R wrapper over SHAP explainer for black-box models

Written by: Alicja Gosiewska

In applied machine learning, there are opinions that we need to choose between interpretability and accuracy. However in field of the Interpretable Machine Learning, there are more and more new ideas for explaining black-box models. One of the best known method for local explanations is SHapley Additive exPlanations (SHAP).

The SHAP method is used to calculate influences of variables on the particular observation. This method is based on Shapley values, a technique borrowed from the game theory. SHAP was introduced by Scott M. Lundberg and Su-In Lee in A Unified Approach to Interpreting Model Predictions NIPS paper. Originally it was implemented in the Python library shap.

The R package shapper is a port of the Python library shap. In this post we show the functionalities of shapper. The examples are provided on titanic_train data set for classification.

While shapper is a port for Python library shap, there are also pure R implementations of the SHAP method, e.g. iml or shapleyR.

Installation

The shapper wraps up the Python library, therefore installation requires a bit more effort than installation of an ordinary R package.

Install the R package shapper

First of all we need to install shapper, this may be the stable release from CRAN

install.packages("shapper")

or the developer version form GitHub.

devtools::install_github("ModelOriented/shapper")

Install the Python library shap

Before you run shapper, make sure that you have installed Python.

Python library shap is required to use shapper. The shap can be installed both by Python or R. To install it through R, you an use function install_shap() from the shapper package.

library("shapper")
install_shap()

If you experience any problems related to the installation of Python libraries or evaluation of Python code, see the reticulate documentation. The shapper access Python within reticulate, therefore the solution to the problem is likely to be in there ;-).

Would you survive sinking of the RMS Titanic?

The example usage is presented on the titanic_train dataset from the R package titanic. We will predict the Survived status. The other variables used by the model are: Pclass, Sex, Age, SibSp, Parch, Fare and Embarked.

library("titanic")
titanic <- titanic_train[,c("Survived", "Pclass", "Sex", "Age", "SibSp", "Parch", "Fare", "Embarked")]
titanic$Survived <- factor(titanic$Survived)
titanic$Sex <- factor(titanic$Sex)
titanic$Embarked <- factor(titanic$Embarked)
titanic <- na.omit(titanic)
head(titanic)
##  Survived Pclass  Sex Age SibSp Parch  Fare Embarked
## 1    0   3  male 22   1   0 7.2500    S
## 2    1   1 female 38   1   0 71.2833    C
## 3    1   3 female 26   0   0 7.9250    S
## 4    1   1 female 35   1   0 53.1000    S
## 5    0   3  male 35   0   0 8.0500    S
## 7    0   1  male 54   0   0 51.8625    S

Let’s build a model

Let’s see what are our chances assessed by the random forest model.

library("randomForest")
set.seed(123)
model_rf <- randomForest(Survived ~ . , data = titanic)
model_rf
## 
## Call:
## randomForest(formula = Survived ~ ., data = titanic) 
##        Type of random forest: classification
##           Number of trees: 500
## No. of variables tried at each split: 2
## 
##     OOB estimate of error rate: 18.63%
## Confusion matrix:
##   0  1 class.error
## 0 384 40 0.09433962
## 1 93 197 0.32068966

Prediction to be explained

Let’s assume that we want to explain the prediction of a particular observation (male, 8 years old, traveling 1-st class embarked at C, without parents and siblings.

new_passanger <- data.frame(
      Pclass = 1,
      Sex = factor("male", levels = c("female", "male")),
      Age = 8,
      SibSp = 0,
      Parch = 0,
      Fare = 72,
      Embarked = factor("C", levels = c("","C","Q","S"))
)

Model prediction for this observation is .558 for survival.

predict(model_rf, new_passanger, type = "prob")
##    0   1
## 1 0.442 0.558
## attr(,"class")
## [1] "matrix" "votes"

Here shapper starts

To use the function shap() function (alias for individual_variable_effect()) we need four elements

 • a model,
 • a data set,
 • a function that calculated scores (predict function),
 • an instance (or instances) to be explained.

The shap() function can be used directly with these four arguments, but for the simplicity here we are using the DALEX package with preimplemented predict functions.

library("DALEX")
exp_rf <- explain(model_rf, data = titanic[,-1])

The explainer is an object that wraps up a model and meta-data. Meta data consists of, at least, the data set used to fit model and observations to explain.

And now it’s enough to generate SHAP attributions with explainer for RF model.

library("shapper")
ive_rf <- shap(exp_rf, new_observation = new_passanger)
ive_rf
##   Pclass Sex Age SibSp Parch Fare Embarked _id_ _ylevel_ _yhat_
## 1    1 male  8   0   0  72    C  1      0.558
## 1.1   1 male  8   0   0  72    C  1      0.558
## 1.2   1 male  8   0   0  72    C  1      0.558
## 1.3   1 male  8   0   0  72    C  1      0.558
## 1.4   1 male  8   0   0  72    C  1      0.558
## 1.5   1 male  8   0   0  72    C  1      0.558
##   _yhat_mean_ _vname_ _attribution_ _sign_   _label_
## 1   0.3672941 Pclass  0.070047752   + randomForest
## 1.1  0.3672941   Sex -0.154519708   - randomForest
## 1.2  0.3672941   Age  0.143046212   + randomForest
## 1.3  0.3672941  SibSp  0.003154522   + randomForest
## 1.4  0.3672941  Parch -0.018111585   - randomForest
## 1.5  0.3672941  Fare  0.086728705   + randomForest

Plotting results

To generate a plot of Shapley values you can simply pass an object of class importance_variable_effect to a plot() function. Since we are interested in the class Survived = 1 we may add additional parameter that filter only selected classes.

plot(ive_rf)

Labels on y-axis show values of variables for this particular observation. Black arrows show predictions of model, in this case, probabilities of each status. Other arrows show effect of each variable on this prediction. Effects may be positive or negative and they sum up to the value of prediction.

On this plot we can see that model predicts that the passenger will survive. Changes are higher due to young age and 1st class, only the Sex = male decreases chances of survival for this observation.

More models

It is useful to contrast prediction of two models. Here we will show how to use shapper for such contrastive explanations.

We will compare randomForest with svm implemented in the e1071.

library("e1071")
model_svm <- svm(Survived~. , data = titanic, probability = TRUE)
model_svm
## 
## Call:
## svm(formula = Survived ~ ., data = titanic, probability = TRUE)
## 
## 
## Parameters:
##  SVM-Type: C-classification 
## SVM-Kernel: radial 
##    cost: 1 
##    gamma: 0.1 
## 
## Number of Support Vectors: 338

This model predict 32.5% chances of survival.

attr(predict(model_svm, newdata = new_passanger, probability = TRUE), "probabilities")
##      0     1
## 1 0.6748768 0.3251232

Again, we create an explainer that wraps model, data and the predict function.

exp_svm <- explain(model_svm, data = titanic[,-1])
ive_svm <- shap(exp_svm, new_passanger)

Shapley values plot may be modified. To show more than one model you can pass more individual_variable_plot objects.

plot(ive_rf, ive_svm)

To see only attributions use option show_predcited = FALSE.

plot(ive_rf, show_predcited = FALSE)

More

Documentation and more examples are available at https://modeloriented.github.io/shapper/. The stable version of the package is on CRAN, the development version is on GitHub (https://github.com/ModelOriented/shapper). Shapper is a part of the DALEX universe.