System ewaluacji oświaty, czyli gdzie znajdę dobrą podstawówkę

W styczniu, w tym wpisie, przedstawiałem mapę Warszawy, z zaznaczonymi podstawówkami, z naniesioną informacją o średnim wyniku z egzaminu szóstoklasisty w danej szkole.

Problem z tymi wynikami jest taki, że średnia z egzaminu jest słabym wyróżnikiem dobrej szkoły. Wyniki ucznia zależą od wielu czynników, w tym od zamożności i poziomu edukacji rodziców (pisaliśmy często o ,,efekcie rodzica”), oraz od wielu środowiskowych czynników.
Aby wygrać w rankingu na szkołę o najwyższej średniej, szkoła powinna poświęcić wiele energii na przyciągnięcie dobrych ,,dobrze rokujących” uczniów, sama umiejętność przyciągania takich uczniów może być ważniejsza dla końcowego miejsca w rankingu niż jakość edukacji.

Wybierając szkołę dla dziecka (a stoję właśnie przed takim wyborem), zamiast patrzeć na średnie wyniki z egzaminów, wolałbym przyjrzeć się sposobowi w jaki nauczyciele uczą dzieci. Jak wygląda interakcja pomiędzy nauczycielami i szkołą a uczniem i rodzicami.

Okazuje się, że częściowo jest to możliwe. Maciej B. podesłał mi link do Systemu Ewaluacji Oświaty. W tym systemie znajduje się obecnie ponad osiem tysięcy raportów z ewaluacji szkół w całej Polsce. Z tej strony można pobrać raport dla każdej szkoły, która była oceniana.

Ocena szkoły jest przeprowadzana przez kilkuosobową komisję na podstawie ankiet i wywiadów (z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami, uczniami). W ramach oceny dla szkoły przygotowuje się raport przedstawiający poziom spełniania określonych przez Ministerstwo w różnych obszarach, efekty uczenia, procesy zachodzące w szkole, budowa środowiska i zarządzanie (przykładowe wymagania: Funkcjonuje współpraca w zespołach, Kształtuje się postawy uczniów, Promowana jest wartość edukacji, Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, Respektowane są normy społeczne, Rodzice są partnerami szkoły, Uczniowie są aktywni).

Nie wszystkie szkoły zostały już ocenione, nie dla każdej szkoły też oceniane są wszystkie obszary. Poniżej na wykresach przedstawię wyniki dla warszawskich szkół. Buduję narzędzie pozwalające na oglądanie wyników dla szkół z całej Polski, mam nadzieję że uda się znaleźć środki by je szybko dokończyć.

W tytule wykresu jest napisane jakie wymaganie było oceniane. Kropka na wykresie odpowiada lokalizacji szkoły, kolorem zaznaczono poziom realizacji danego wymagania przez daną szkołę. Kolorem szarym zaznaczono brak danych dla danego wymagania dla danej szkoły. Szkół podstawowych, które jeszcze nie były oceniane, nie przedstawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *