Pakiet slidify a prezentacje HTML5 w programie R

W poprzednim wpisie przedstawiałem prezentację dotyczącą statystyk nowotworu piersi. Dziś chciałbym napisać trochę o stronie technicznej, jak powstała ta prezentacja.

W skrócie: została ona wykonana z użyciem pakietu slidify dla R (http://slidify.org/). Pakiet slidify działa podobnie do pakietu knitr, z tą różnicą że w formacie markdown+r opisujemy zawartość poszczególnych slajów (jest to bardzo proste). Następnie mieszanina markdown+r jest konwertowana do prezentacji w postaci strony HTML5. Format HTML5 daje dużo możliwości jeżeli chodzi o interaktywność. W wyniku otrzymujemy prezentację, którą bardzo łatwo umieścić online, wygląda czytelnie i estetycznie (ok, gdybym dziś ją robił to zmieniłbym krój czcionki).

A co najważniejsze w takiej mieszaninie r+markdown możemy umieszczać wykresy/tabele/liczby wyznaczone bezpośrednio w R. Co jest niesamowicie potężnym narzędziem, daje duże możliwości generowania reużywalnych prezentacji/raportów.

Poniżej znajduje się przykład ,,definicji” jednego slajdu z poprzednio prezentowanej prezentacji.

---

### Wielkość guza u zdiagnozowanych kobiet [Polska]

{r fig.width=14, fig.height=5.5}
dane = read.csv("bazaDanych.csv", header=FALSE, sep=";")

par(mar=c(4,8,4,4))
boxplot(dane[,7]~dane[,1], horizontal=TRUE, las=1, xlab="Wielkość guza [mm]", range=10, bty="n",
lend=1, col="#9400D3")
axis(1, seq(0,80,10))
abline(v=0, col="grey", lty=3)

Btw: RStudio pracuje nad własną wersją takiego generatora prezentacji. Na konferencji use!R 2013 dostępna była późna alfa/wczesna beta. Więc pewnie niedługo takie prezentacje będzie można generować łatwo w samym RStudio.

3 myśli na temat “Pakiet slidify a prezentacje HTML5 w programie R”

  1. Już można właściwie. Jest już dostępna wersja prewiew release 0.98 (http://www.rstudio.com/ide/download/preview), która wprowadza taką funkcjonalność. Dokumentacja jest również dostępna na stronie http://www.rstudio.com/ide/docs/presentations/overview

    Jestem w trakcie tworzenia pierwszej prezentacji w oparciu o tą wersję i cała funkcjonalność nowej wersji RStudio zapowiada się świetnie (łącznie z wizualnym debuggerem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">