Środki transportu w świetle danych z Eurostatu … od podszewki

We wtorek przedstawiałem graficznie dane z Eurostatu dotyczące transportu.
Przygotowując się do tych analiz, szukałem pakietu, który umożliwi łatwe wczytanie danych z Eurostatu.
Ale nie znalazłem.
Więc napisałem własny!
Od kilku dni z CRANu można ściągnąć pakiet 'SmarterPoland’ dla programu R. Można w nim znaleźć kilka użytecznych funkcji do pobierania danych bezpośrednio z Eurostatu.

Poniżej pokażę jak użyć tego pakietu do pobrania spisu tabel z Eurostatu, pobrania danych o transporcie i narysowania wykresu trójkątnego. Wszystkie w czterech prostych krokach.

Zacznijmy od funkcji grepEurostatTOC(wzorzec), która pobiera ze stron Eurostatu listę dostępnych tabel z danymi i wybiera z nich tylko te, które w opisie mają podciąg znaków 'wzorzec’. Poniżej wypisane są wszystkie tabele dostępne w bazach Eurostatu, które w opisie zawierają napis 'split of passenger transport’.

1
2
3
4
5
6
7
8
library(SmarterPoland)
library(plotrix)
# gdzie są dane o udziale pasażerów
grepEurostatTOC("split of passenger transport")
##                        title     code  type
## 4652       Modal split of passenger transport   tsdtr210 dataset
##   last.update.of.data last.table.structure.change data.start data.end
## 4652     17.08.2012         14.09.2012    1990   2010

Dane z których chcę korzystać są w tabeli 'tsdtr210′. Użyjemy funkcji getEurostatRCV() do pobrania tej tabeli bezpośrednio z internetowych baz Eurostatu do R, do danych w formacie RCV. W poniższym przypadku format RCV oznacza tyle, że typ transportu jest opisany przez pierwszą kolumnę, kod państwa przez drugą kolumnę, rok przez trzecią kolumnę, a procent używalności danego typu transportu w danym roku i kraju przedstawiony jest w czwartej kolumnie.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
# ściągamy tabelę 'tsdtr210' z eurostatu. Dane są w formacie RCV
summary(tmp <- getEurostatRCV("tsdtr210"))
##   vehicle     geo      time     value   
## BUS_TOT:756  AT   : 63  1990  : 108  Min.  : 0.0 
## CAR  :756  BE   : 63  1991  : 108  1st Qu.: 6.9 
## TRN  :756  BG   : 63  1992  : 108  Median :12.9 
##        CH   : 63  1993  : 108  Mean  :33.6 
##        CY   : 63  1994  : 108  3rd Qu.:77.4 
##        CZ   : 63  1995  : 108  Max.  :93.4 
##        (Other):1890  (Other):1620  NA's  :397

Dane z postaci RCV (nazywaną również tzw. ang. molten) na postać tabelaryczną można przekształcić funkcją 'cast’ z pakietu 'reshape’. Poniżej przykład uzycia tej funkcji, zamieniamy dane 'tmp’ na postać tabelaryczną, która w kolumnach będzie miała wartości dla kolejnych lat a w wierszach dla krajów (formuła geo ~ time). Ponieważ w 'tmp’ znajdują się dane dla trzech środków transportu, to poniżej tworzone są tak naprawdę trzy tabele, w każdej przedstawiane są dane dla określonego środka transportu (argument subset).

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
autobus <- cast(tmp, geo ~ time, mean, subset = vehicle == "BUS_TOT")
head(autobus[, c(1, 13:22)], 3)
##  geo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
## 1 AT 10.9 10.9 10.9 11.0 10.5 10.4 10.8 10.2 10.5 10.6
## 2 BE 10.7 11.4 12.5 12.7 13.0 13.2 14.3 14.4 13.3 13.6
## 3 BG 32.6 34.7 30.2 25.0 24.3 22.7 21.8 20.8 16.8 17.0
samochod <- cast(tmp, geo ~ time, mean, subset = vehicle == "CAR")
pociag  <- cast(tmp, geo ~ time, mean, subset = vehicle == "TRN")
# wybierz dane z roku 2010 dla każdego z typów transportu
razem  <- cbind(autobus[, "2010 "], samochod[, "2010 "], pociag[, "2010 "])
# dodajemy nazwy państw
rownames(razem) <- levels(autobus[, 1])
razem <- na.omit(razem)

Pozostaje już tylko narysować przygotowane dane. Wykorzystam funkcję 'triax.plot’ z pakietu 'plotrix’. Na poniższym wykresie punkty są skupione w prawym dolnym rogu (w większości krajów dominuje transport z użyciem samochodu), więc dla większej czytelności najlepiej usunąć lewy i górny róg, tak jak we wtorkowym wpisie.

32
33
# narysuj wykres trójkątny
triax.plot(razem, show.grid = T, label.points = T, point.labels = rownames(razem), pch = 19)

plot of chunk podsumowanie

I tak pakiet 'SmarterPoland’ trafił na CRAN.
Na razie potrafi tylko wczytywać dane z Eurostatu, ale w przyszłości będzie się rozrastał (mam nadzieję).
Chętnych do rozwoju tego pakietu zapraszam do współpracy.

5 thoughts on “Środki transportu w świetle danych z Eurostatu … od podszewki”

 1. Świetny wpis. Nie wiem, w jaki sposób mógłbym się przyczynić do rozwoju tego pakietu, ale jeśli miałby objąć swoim zasięgiem dane z bazy OECD albo GUS (Bank Danych Lokalnych) to byłbym zachwycony. Jestem początkującym użytkownikiem 'R’

  1. To może zacznijmy od Banku Danych Lokalnych. Czy jest API i opis tego API dla tych danych?
   Jeżeli jest to łatwo będzie je ,,zanurzyć” w R.
   Jakieś API być powinno, widziałem że Sejmometr coś opakowuje.

 2. Postaram się dowiedzieć czegoś od znajomych, którzy pracują w US. Ciekawe czy to łączy się bezpośrednio z BDL czy oni ściągnęli dane i je udostępniają?

  1. Napisz jak się czegoś dowiesz. Można zrobić dump danych jakimiś brutalnymi pająkami (modulo tokeny) ale źle byłoby powtórzyć historię Aarona Swartza i Jstora.
   Może nawet jeżeli API dzisiaj jeszcze nie ma, to jest planowane?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *