Kiedy dogonimy zachód? Rzut oka na oczekiwaną długość życia, procent osób z dostępem do Internetu i produkt krajowy na mieszkańca.

Michał R. podsunął mi kilka dni temu ciekawy pomysł na analizę. Właściwie pomysł na inne spojrzenie na dane, które już widzieliśmy. Zamiast patrzeć jak zmieniają się w czasie wartości określonych charakterystyk (np. produkt krajowy brutto PKB, nazywane dalej z angielska GDP) spójrzmy jak zmienia się dystans w latach (a nie procentach czy dolarach) pomiędzy Polską a wybranymi krajami bardziej lub podobnie rozwiniętymi.

Przykładowo, pół roku temu we wpisie ,,I żyli długi i szczęśliwie” przedstawiałem jak oczekiwana długość życia zmienia się w różnych krajach. Generalnie we wszystkich krajach oczekiwana długość życia rośnie, a w krajach bardziej rozwiniętych niż Polska jest wyższa. Dzisiaj zobaczmy czy dystans w oczekiwanej długości życia pomiędzy Polską a wybranymi krajami zachodu rośnie czy maleje. Podobnie zobaczymy jak zmienia się ,,dystans” jeżeli chodzi o takie charakterystyki jak produkt krajowy brutto na mieszkańca czy procent osób z dostępem do Internetu.

Poniżej prezentowane wyniki dla produktu krajowego brutto i % osób z dostępem do internetu pochodzą z bazy danych www.indexmundi.com. Dane o oczekiwanej długości życia pochodzą z mortality.org.

Zacznijmy od dostępności do Internetu. Poniższy wykres pokazuje jak w czasie zmieniał się % osób z dostępem do Internetu w wybranych 8 krajach.

Przedstawmy teraz tę informację inaczej. Każdy punkt opisuje: kolor określa państwo z którym porównujemy Polskę. Współrzędna x (pozioma) oznacza rok w Polsce, współrzędna y (pionowa) rok w danym państwie, w którym procent osób z dostępem do sieci był równy procentowi osób z dostępem do sieci w Polsce w roku x. Przykładowo kropka fioletowa o współrzędnych (2010, 2003) oznacza, że dostęp do sieci w Polsce w roku 2010 można porównać z dostępnością sieci w Niemczech w roku 2003 (około 63%). W roku 2010 w Polsce mamy więc 7 lat do nadrobienia. Co więcej jeżeli chodzi o Niemcy, Belgię i Wielką Brytanię, to dystans się zwiększa. Ale są też takie kraje (Grecja, Portugalia) które przegoniliśmy o kilka lat.

A może pokażmy te dane jeszcze inaczej? Na osi pionowej zaznaczmy liczbę lat o ile dany kraj wyprzedza Polskę. Zostawiłem trzy kraje z najbardziej wyraźnym trendem.

Spójrzmy teraz na produkt krajowy brutto kraju w dolarach na głowę mieszkańca. Z wymienionej bazy danych mamy informacje PKB z okresu ostatnich 30 lat.

Ponownie, zobaczmy te same dane ale inaczej przedstawione. Do nadrobienia mamy znacznie więcej lat niż w przypadku dostępności do sieci. Dystans do Niemiec lub Belgii zmniejszył się o rok (z mniej więcej 20 lat do 19 lat), dystans do Portugalii waha się wokół 10 lat, a gdy spojrzeć na Węgry i Grecję to dystans do tych krajów zmniejszył się o ponad 5 lat.

I te same dane w innej perspektywie.

Spójrzmy teraz na dane o oczekiwanej długości życia. W którym roku w danym kraju oczekiwana długość życia była równa długości życia w Polsce?

Przypomnijmy, każdy punkt opisuje: kolor określa państwo z którym porównujemy wyniki Polski, współrzędna x (pozioma) rok w Polsce, współrzędna y (pionowa) rok w danym państwie, w którym średnia długość życia była równa średniej długości życia w Polsce w roku x. Przykładowo w roku 2000 oczekiwana długość życia wynosiła (zgodnie z bazą mortality) 73.89 roku. W USA taką oczekiwaną długością życia zarejestrowano w roku 1978 roku. Zaznaczamy więc punkt o kolorze pomarańczowym (USA) o współrzędnych (2000,1978) na poniższym wykresie.

Więc jak jest z tym dystansem do zachodu, doganiamy zachód czy nie? Widoki po roku 1990 są zdecydowanie lepsze niż przed tym rokiem.

3 thoughts on “Kiedy dogonimy zachód? Rzut oka na oczekiwaną długość życia, procent osób z dostępem do Internetu i produkt krajowy na mieszkańca.”

  1. Dobry artykuł dla tych, którzy ciągle mówią, że Polska bardzo szybko goni zachód i wszystko jest świetnie. Innych tylko może przekonać do wyjazdu za granicę.

  2. Świetny artykuł, świetne ujęcie zmian w czasie. Faktem jest stałe opóźnienie o 20 lat w stosunku do Niemiec mierzonego PKB per capita. Przynajmniej nie tracimy. Choć porównywanie jakości życia, doborobytu w danym państwie przez PKB jest dyskusyjne. Lepszym wskaźnikiem jest chociażby Quality od Life Index, a jeszcze lepsze porównywanie się po jego składowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *