Aktywność polityków na Twitterze

Zacznę od krótkiego wyjaśnienia skąd pomysł na ten wpis. W komentarzach do piątkowego wpisu użytkownik @Maciej podał odnośnik do przykładowej analizy danych z Twittera z popularnego agregatu blogów o R, czyli R-bloggers. W odpowiedzi na ten komentarz użytkownik @mw zrobił mini profilowanie Martina, użytkownika, którego wpisy przedstawiono w tej przykładowej analizie. Hmmmm, może z takiej analizy aktywności da się coś odczytać.

Od jakiegoś czasu przymierzam się do analizy wypowiedzi polityków, czy to w sejmie, czy poza sejmem. Szukając rożnych materiałów w tym temacie znalazłem blog Michała Buchty z ruchu Autonomii Śląska, który zebrał tutaj nazwy użytkowników Twittera wybranych polityków.

Wykorzystując pakiet twitteR, o którym pisałem np. tutaj pobrałem wiadomości tych użytkowników stosując dwa filtry: interesują mnie wiadomości po 1 stycznia roku 2010 i z przyczyn technicznych nie więcej niż 1500 na jedną osobę (tylko kilku użytkowników miało więcej). Zebrane wiadomości w plikach tekstowych znajdują się w tym katalogu.

Dla każdego użytkownika z listy Michała Buchty zrobiłem rysunek przedstawiający jego aktywność na Twitterze. Każdy użytkownik przedstawiony jest na dwóch rysunkach, podsumowujących jego aktywność z dnia na dzień oraz informację w jakie dni i jakie godziny dana osoba pisze wiadomości.

Jak wygląda aktywność naszych polityków? W jakich godzinach piszą wiadomości? Czy ograniczają aktywność do 8 godzin przez 5 dni w tygodniu czy pracują dłużej? Czy mobilizują się do aktywności miesiąc przed wyborami czy też używają twittera na co dzień? O której wstają i o której kładą się spać. To wszystko można odczytać z poniższych wykresów (ok, trochę przesadzam, wiadomości z jednego konta wciąż mogą pochodzić od kilku różnych osób). Jeżeli ktoś zna aktualniejszą listę polityków lub chciałby wykonać aktualny przydział do partii to pomoc mile widziana. Zapraszam do umieszczania komentarzy co ciekawego można wyciągnąć z wiadomości z Twittera.

Przeglądając poniższe obrazki można zaobserwować kilka ciekawych profili pisania na Twitterze. Przez cały tydzień o każdej godzinie, po pracy, późno w nocy, tylko w środy, tylko w okresie wyborczym itp.

Linki

Kliknięcie na dowolną nazwę użytkownika otworzy rysunek o aktywności danego użytkownika. Kliknięcie rysunku rastrowego otworzy jego wersję wektorową. Na rysunkach przedstawiono dla każdego użytkownika liczbę wiadomości napisanych przez tego użytkownika w jednym dniu (lewy obrazek, każdy obrazek ma inną skalę kolorów przedstawioną po jego prawej stronie). Oraz informację w jakich godzinach w różnych dniach tygodnia dany użytkownik pisze wiadomości.

Kolejność i przyporządkowanie do partii zgodne z listą Michała Buchty. Przyporządkowanie do partii nie jest aktualne (np. Janusz Palikot nie jest w PO).

Platforma Obywatelska

@adamwarzecha, @aowczarczak, @ArekGodlewski, @arturgierada, @BarbaraKudrycka, @beatabublewicz, @CTomczyk, @DarekDolczewski, @EwaKopacz, @GKZorbas, @gornig, @HannaZdanowska, @janusz_sepiol, @JaroslawPieta, @JerzyBuzek, @joannabrodka, @johngodson, @jskrzydlewska, @komorowski, @ktyszkiewicz, @MaciejSonik, @MarekLapinski, @MichalSzczerba, @MichOwczarczak, @Mlynarczyk, @mmarcinkiewicz, @m_wieczorek, @orzechowski_m_b, @Palikot_Janusz, @Platforma_org, @PO_Gliwice, @pomaska, @PremierRP, @radwitkowski, @RafalBruski, @RenataZaremba, @SidoniaJ, @sikorskiradek, @SlawomirNitras, @SlawomirNowak, @StanislawKracik, @TomaszKacprzak, @TomaszSiemoniak

Prawo i Sprawiedliwość

@AdamHofman, @AndrzejDuda, @DawidJackiewicz, @girzynski, @jerzymaterna, @jkaczynski_info, @kaminskimichal, @KBienkowski, @kozakzbigniew, @kppis, @kpogorzelski, @LukasOprawski, @maciejowski_waw, @MarciniukTomasz, @MarekSuski, @mariuszkaminski, @mhorala, @mkraczkowski, @PatrykJaki, @pawelkowalpl, @PawelPoncyljusz, @PilchJacek, @r_czarnecki, @rafalrudnicki, @TomaszZdzikot

Polskie Stronnictwo Ludowe

@LudowcyPSL, @pawlakwaldemar

Prawica Rzeczypospolitej

@marekjurek

Socjaldemokracja Polska

@Filemonowicz

Sojusz Lewicy Demokratycznej

@Arlukowicz, @jszmajdzinski, @Joanna_Senyszyn, @gnapieralski, @mareksiwiec, @naczas, @rydlinski, @wolejniczak1

Stronnictwo Demokratyczne

@stronnictwo

Wolność i Praworządność

@korwinmikke

komitety niepartyjne

@katarzyna_munio, @KDombrowicz, @K_Morawiecki, @KonarskiLukasz, @krzprz1, @MarcinOciepa, @MarekLucyk, @MichalBuchta, @TomaszTutak

Grafiki

Kliknięcie na dowolny obrazek otworzy jego wersję wektorową. Znacznie czytelniejszą.

Na rysunkach przedstawiono dla każdego użytkownika liczbę wiadomości napisanych przez tego użytkownika w jednym dniu (lewy obrazek, każdy obrazek ma inną skalę kolorów przedstawioną po jego prawej stronie). Oraz informację w jakich godzinach w różnych dniach tygodnia dany użytkownik pisze wiadomości.

@adamwarzecha, Adam Warzecha, radny miasta Katowice


@aowczarczak, Agnieszka Owczarczyk, radna miasta Gdańsk


@ArekGodlewski, Arkadiusz Godlewski, kandydat na prezydenta miasta Katowice


@arturgierada, Artur Gierada, poseł z okręgu Kielce


@BarbaraKudrycka, Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego


@beatabublewicz, Beata Bublewicz, posłanka z okręgu Olsztyn


@CTomczyk, Cezary Tomczyk, poseł z okręgu Sieradz


@DarekDolczewski, Dariusz Dolczewski, radny dzielnicy Białołęka (Warszawa)


@EwaKopacz, Ewa Kopacz, minister zdrowia


@GKZorbas, Grzegorz Kostrzewa Zorbas, radny sejmiku woj. mazowieckiego z okręgu nr 7, kandydat do Parlamentu Europejskiego z okręgu Warszawa I


@gornig, Kajetan Gornig, radny miasta Gliwice


@HannaZdanowska, Hanna Zdanowska, posłanka z okręgu Łódź


@janusz_sepiol, Janusz Sepioł, senator z okręgu Kraków


@JaroslawPieta, Jarosław Pięta, poseł z okręgu Sosnowiec


@JerzyBuzek, Jerzy Buzek, eurodeputowany z okręgu Katowice, przewodniczący Parlamentu Europejskiego


@joannabrodka, Joanna Bródka, kandydata na radną miasta Szczecin


@johngodson, John Godson, radny miasta Łódź


@jskrzydlewska, Joanna Skrzydlewska, eurodeputowana z okręgu Łódź


@komorowski, Bronisław Komorowski, prezydent RP


@ktyszkiewicz, Krzysztof Tyszkiewicz, poseł z okręgu Warszawa I


@MaciejSonik, Maciej Sonik, radny powiatu krapkowickiego


@MarekLapinski, Marek Łapiński, marszałek województwa dolnośląskiego, radny sejmiku z okręgu nr 2


@MichalSzczerba, Michał Szczerba, poseł z okręgu Warszawa I


@MichOwczarczak, Michał Owczarczak, wicewojewoda pomorski


@Mlynarczyk, Dariusz Młynarczyk, radny miasta Turek


@mmarcinkiewicz, Michał Marcinkiewicz, poseł z okręgu Szczecin


@m_wieczorek, Magdalena Wieczorek, radna miasta Katowice


@orzechowski_m_b, Maciej Orzechowski, poseł z okręgu Kalisz


@Palikot_Janusz, Janusz Palikot, poseł z okręgu Lublin


@Platforma_org, partia Platforma Obywatelska RP


@PO_Gliwice, PO Gliwice


@pomaska, Agnieszka Pomaska, posłanka z okręgu Gdańsk


@PremierRP, Kancelaria Premiera


@radwitkowski, Radosław Witkowski, poseł z okręgu Radom


@RafalBruski, Rafał Bruski, wojewoda kujawsko-pomorski, kandydat na prezydenta miasta Bydgoszcz


@RenataZaremba, Renata Zaremba, posłanka z okręgu Szczecin


@SidoniaJ, Sidonia Jędrzejewska, eurodeputowana z okręgu Poznań


@sikorskiradek, Radosław Sikorski, poseł z okręgu Bydgoszcz, minister spraw zagranicznych


@SlawomirNitras, Sławomir Nitras, eurodeputowany z okręgu Gorzów Wielkopolski


@SlawomirNowak, Sławomir Nowak, poseł z okręgu Gdańsk


@StanislawKracik, Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, kandydat na prezydenta miasta Kraków


@TomaszKacprzak, Tomasz Kacprzak, radny miasta Łódź (przewodniczący rady)


@TomaszSiemoniak, Tomasz Siemoniak, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji


@AdamHofman, Adam Hofman, poseł z okręgu Konin


@AndrzejDuda, Andrzej Duda, kandydat na prezydenta miasta Kraków


@DawidJackiewicz, Dawid Jackiewicz, poseł z okręgu Wrocław


@girzynski, Zbigniew Girzyński, poseł z okręgu Toruń


@jerzymaterna, Jerzy Materna, poseł z okręgu Zielona Góra


@jkaczynski_info, Jarosław Kaczyński, prezes partii, poseł z okręgu Warszawa I


@kaminskimichal, Michał Kamiński, eurodeputowany z okręgu Warszawa I


@KBienkowski, Krzysztof Bieńkowski, radny powiatu przasnyskiego (przewodniczący rady)


@kozakzbigniew,


@kppis, Klub Parlamentarny PiS


@kpogorzelski, Krzysztof Pogorzelski, kandydat do rady miasta Białystok


@LukasOprawski, Łukasz Oprawski, radny dzielnicy Żoliborz (Warszawa)


@maciejowski_waw, Maciej Maciejowski, radny miasta Warszawa


@MarciniukTomasz, Tomasz Marciniuk, radny powiatu siedleckiego


@MarekSuski, MarekSuski, poseł z okręgu Radom


@mariuszkaminski, Mariusz Kamiński, poseł z okręgu Białystok


@mhorala, Marcin Horała, radny miasta Gdynia


@mkraczkowski, Maks Kraczkowski, poseł z okręgu Piła


@PatrykJaki, Patryk Jaki, radny miasta Opole


@pawelkowalpl, Paweł Kowal, eurodeputowany z okręgu Kraków


@PawelPoncyljusz, Paweł Poncyljusz, poseł z okręgu Warszawa I


@PilchJacek, Jacek Pilch, poseł z okręgu Tarnów


@r_czarnecki, Ryszard Czarnecki, eurodeputowany z okręgu Bydgoszcz


@rafalrudnicki, Rafał Rudnicki, radny miasta Białystok


@TomaszZdzikot, Tomasz Zdzikot, radny miasta Warszawa


@LudowcyPSL, partia Polskie Stronnictwo Ludowe


@pawlakwaldemar, Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, poseł z okręgu Płock


@marekjurek, Marek Jurek, przewodniczący partii, kandydat na prezydenta (2010)


@Filemonowicz, Wojciech Filemonowicz, przewodniczący partii


@Arlukowicz, Bartosz Arłukowicz, poseł z okręgu Szczecin


@jszmajdzinski, Jerzy Szmajdziński, poseł z okręgu Legnica, kandydat na prezydenta


@Joanna_Senyszyn, Joanna Senyszyn, eurodeputowana z okręgu Kraków


@gnapieralski, Grzegorz Napieralski, poseł z okręgu Szczecin, przewodniczący partii


@mareksiwiec, Marek Siwiec, eurodeputowany z okręgu Poznań


@naczas, Łukasz Naczas, kandydat do Parlamentu Europejskiego z okręgu Poznań (2009), radny miasta Gniezno


@rydlinski, Bartosz Rydliński, kandydat do Parlamentu Europejskiego z okręgu Poznań (2009)


@wolejniczak1, Wojciech Olejniczak, eurodeputowany z okręgu Warszawa I


@stronnictwo, profil nieoficjalny


@korwinmikke, Janusz Korwin-Mikke, prezes partii, kandydat na prezydenta miasta Warszawa


@katarzyna_munio, Katarzyna Munio, kandydatka na prezydenta Warszawy


@KDombrowicz, Konstanty Dombrowicz, prezydent Bydgoszczy


@K_Morawiecki, Kornel Morawiecki, kandydat na prezydenta (2o10)


@KonarskiLukasz, Łukasz Konarski, radny Zawiercia, komitet wyborców „Porozumienie Samorządowe Jesteśmy Razem”


@krzprz1, Krzysztof Przybylak, radny miasta Wojkowice, komitet wyborców „Dla Wojkowic”


@MarcinOciepa, Marcin Ociepa, kandydat na prezydenta Opola


@MarekLucyk, Marek Łucyk, radny miasta Gdynia, komitet wyborców Wojciecha Szczurka


@MichalBuchta, Michał Buchta, kandydat na radnego sejmiku województwa śląskiego, Ruch Autonomii Śląska


@TomaszTutak, Tomasz Tutak, radny powiatu lęborskiego (okręg Łeba i Wicko), komitet wyborców „Ziemia Lęborska”

5 thoughts on “Aktywność polityków na Twitterze”

 1. A nie mówiłem, że analiza danych z Twittera jest prosta 🙂

  A propos – bardzo fajny sposób przedstawienia wyników – chętnie bym się dowiedział jak to zrobiłeś?

  1. Takie rzeczy to tylko w eRze :>

   Wykres kalendarza po lewej zmodyfikowaną funkcją Calendar Heatmap (http://blog.revolutionanalytics.com/2009/11/charting-time-series-as-calendar-heat-maps-in-r.html),
   Wykres skrzypcowy zmodyfikowaną funkcją violinplot z pakietu UsingR.
   Dane są ściągane z użyciem pakietu twitteR, to co jest ciekawe w nim to że API ma limit liczby zapytań na godzinę (150) więc aby ściągnąć dane wszystkich polityków potrzeba było kilkanaście godzin. API na szczęście umożliwia sprawdzenie ile jeszcze zapytań zostało do wykorzystania i za ile sekund będzie można ściągnąć ponownie maksymalną liczbę wpisów.

   A tak w ogóle to w weekend wrzucę na cran Rowy pakiet SmarterPoland w którym będą funkcje używane do ściągania i wizualizacji danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *