Trzecie Spotkanie Entuzjastów R już 24 kwietnia (czwartek po świętach)! Dodajcie tę datę do kalendarza!

Tym razem spotykamy się w budynku wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

Planowane referaty to:
17:15-17:45 – Tomasz Żółtak IBE, ‘Psychometria w R: ukryte cechy, binarne wyniki, możliwości i ograniczenia’
18:15-18:45 – Paweł Teisseyre IPI PAN, ‘Klasyfikacja wieloetykietowa’

Oba referaty zaznajomią nas zarówno z metodologią analiz jak i narzędziami.

Read the rest of this entry »


Na wielu polskich uczelniach działa Uniwersytecki System Obsługi Studentów (w skrócie USOS). Działa i zbiera dane o różnych aspektach życia na uczelni, w tym o wynikach rejestracji na kursy, ocenach z kursów, wynikach ankiet itp. Z punktu widzenia informatyka to ciekawy i złożony system informatyczny. Z punktu widzenia statystyka, USOS to kopalnia interesujących historii i pole do testowania interesujących pomysłów.

Jednym z takich pomysłów jest rekomendowanie studentom kursów obieralnych/wybieralnych. Na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, pula takich kursów obieralnych/wybieralnych jest duża. Tytuły większości kursów bardzo atrakcyjne, więc jak wybrać te najciekawsze?

Używając danych!

O ile jednak trudno określić czym jest ,,najciekawszy” kurs, można lepiej lub gorzej rekomendować kurs, który prawdopodobnie dany student oceniłby wysoko lub kurs z którego prawdopodobnie otrzymałby wysoką ocenę.

Rekomendacje są ciekawym problemem angażującym analizę danych o wielu różnorodnych zastosowaniach.

Osobom zainteresowanym prostym wprowadzeniem do tego zagadnienia na przykładzie danych USOSa rekomenduję własny artykuł z ostatniej Delty: ,,Oceanarium, czyli o nurkowaniu w otchłani danych” (to element serii artykułów o USOSie).

Osobom zainteresowanym bardziej szczegółowymi informacjami polecam prace dyplomowe moich magistrantów:
* ,,Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS”, Karola Kańskiego,
* ,,Sieci Bayesowskie i sieci (samo)wspierania, teoria i zastosowania do danych z systemu USOS”, Teresy Poniakowskiej,
* ,,USOS: System raportowania i analiz statystycznych”, Filipa Grotkowskiego.

A o rekomendacji kursów piszę nieprzypadkowo. Niedługo rozpocznie się rejestracja na kursy w semestrze zimowym. Studentów MIM UW i MiNI PW może zainteresować kurs ,,Techniki wizualizacji danych”, który zgłosiłem na obu tych wydziałach jako kurs obieralny.
Kurs ten będzie interesującym eksperymentem, ponieważ będzie można go realizować przez Internet (poprzez osobną podstronę naszej fundacji) lub na żywo na MIM UW lub MiNI PW.
Ostatni projekt zamienimy w wystawę wizualizacji danych wykonanych przez studentów UW, PW i przez osoby, które wybiorą tele-ścieżkę.
Sam ciekaw jestem co z tego wyjdzie.


Z okazji Światowego Dnia Konsumenta, który to przypada na 15 marca, PBS na zlecenie Fundacji Obserwatorium Zarządzania przeprowadziło badanie dotyczące jakości obsługi Klienta. Więcej informacji tutaj.

Wyniki badania podkreślają rolę rekomendacji w procesie zakupowym Polaków. Aż 22% badanych zadeklarowało, iż zdecydowało się na zakup pod wpływem rekomendacji przynajmniej raz w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Źródło: http://nowymarketing.pl/a/3067,jak-rekomendacje-klientow-wplywaja-na-zysk-firmy-badanie-pbs-dla-obserwatorium-zarzadzania

Najczęściej wskazywaną branżą, w której rekomendacja miała wpływ na dokonanie zakupu okazała się branża spożywcza, na pytanie “W jakich branżach w ciągu minionych 3 miesięcy skorzystał/a Pan/i z polecenia” 39% badanych wybrało ten właśnie sektor. ¼ badanych odpowiedziała, iż z polecenia korzysta podczas wyboru produktów lub usług z branży kosmetycznej, 18% – branży odzieżowej. Na rekomendacjach w kwestii opieki zdrowotnej swoje decyzje opiera 17% Klientów.

Źródło: http://nowymarketing.pl/a/3067,jak-rekomendacje-klientow-wplywaja-na-zysk-firmy-badanie-pbs-dla-obserwatorium-zarzadzania

Klienci poza  korzystaniem z rekomendacji częściej również sami są skłonni do polecania bądź odradzania produktów i usług. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 24% Konsumentów poleciło produkt lub usługę,  17% natomiast podzieliło się opinią negatywną.

 

Według badania istnieje grupa Klientów świadomych – są to osoby, które znacząco częściej od pozostałych Konsumentów polecają, jak i odradzają dane produkty lub usługi. Do grupy tej należą głównie osoby dobrze wykształcone, pracujące oraz posiadające stabilną sytuację finansową.

 

Badanie przeprowadzono na próbie N=1000 Polaków od 15 roku życia w ramach ogólnopolskiego badania Omnibus PBS na zlecenie Obserwatorium Zarządzania. Badanie odbyło się w terminie 7-9 marca 2014 i było przeprowadzone techniką CAPI (wywiady osobiste wspomagane komputerowo).

Więcej informacji dotyczących badania można znaleźć pod adresem: http://nowymarketing.pl/a/3067,jak-rekomendacje-klientow-wplywaja-na-zysk-firmy-badanie-pbs-dla-obserwatorium-zarzadzania oraz http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rekomendacje-ksztaltuja-decyzje-zakupowe-polakow.

PC


Dziś o ciekawym wydarzeniu związanym z językiem R, planowanym na początek przyszłego roku akademickiego w Poznaniu. Nasza fundacja jest patronem zlotu, wiec z pewnością jeszcze nie raz o nim napiszemy. Mnie szczególnie przypadł do gustu konkurs na wizualizacje danych z R, ale interesujących wątków na tym wydarzeniu będzie z pewnością więcej.


Read the rest of this entry »


Wczoraj OECD opublikowało kolejną część wyników dotyczących badania PISA 2012 (tom 5 dostępny jest tutaj). Ten tom dotyczy badania umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów (z oryginału: Creative Problem Solving). Po części te zadania związane są z ,,wymyśleniem” jak można użyć jakiejś technologii by rozwiązać określony problem (są też pytania ,,nietechnologiczne”), przykładowe zadania do rozwiązania przedstawione są w tej prezentacji.
Ocenia się, że umiejętności rozwiązywania nietypowych problemów będą coraz ważniejsze do rozwoju krajów rozwiniętych, więc jest to ważna składowa umiejętności.

Patrząc na pozycje w rankingu, uczniowie w Polsce wypadli na tle innych krajów słabo, inaczej niż gdy oglądaliśmy umiejętności matematyczne (gdzie wypadli dobrze).
Tak różne wyniki dla Polski w tych podskalach mogą być zaskakujące, intuicyjnie umiejętności matematyczne kojarzone są z umiejętnościami rozwiązywania problemów.

Zaskakujące czy nie, trzeba z tych wyników wyciągnąć wnioski.
Pozytywnym aspektem całej sytuacji jest to, że mamy jakoś zidentyfikowane słabe i silne strony naszej młodzieży, można więc teraz pracować nad poprawieniem słabych strona a silne wykorzystać do przyciągnięcia/rozwoju nowoczesnego przemysłu.

Poniżej zestawienie średnich wyników w obu skalach (Polska jest wysoko na skali math ale poniżej średniej na skali problem solving, średnia dla krajów OECD w obu przypadkach to 500).

Mając wyniki z badania PISA 2015 będzie można zobaczyć czy w obszarze ‘problem solving’ doganiamy inne kraje OECD czy nie.


W poprzednim wpisie pisaliśmy o tym jak zaplanować płeć dziecka. To był oczywiście prima-aprilisowy żart z wiary, że p-wartości przekładają się na przyczynowo-skutkowe zależności.

Dziś postaram się ten żart wyjaśnić. Oczywiście, jeżeli żart wymaga wyjaśnienia to pewnie nie był śmieszny. Ale osoby mające „niestandardowe poczucie humoru”  są przyzwyczajone do wyjaśniania swoich żartów.

Pisaliśmy o związku pomiędzy liczbą książek w domu a płcią dziecka. Zależność jest istotna statystycznie, a na potrzeby reszty tego wywodu załóżmy, że nieprzypadkowa. Pozostaje więc pytanie – jak ją wyjaśnić?

Read the rest of this entry »


Istnieje wiele naturalnych metod planowania płci dziecka (oparta o kalendarz, pole magnetyczne, dietę itp), jednak większość z nich ma zerową (a w najlepszym przypadku kilkuprocentową) skuteczność.

Okazuje się jednak, że istnieją metody znacznie skuteczniejsze, choć niespodziewane. Udało się je odkryć dzięki analizom Big Data danych z międzynarodowego badania PISA 2012. Poniżej przedstawiamy wyniki dla Polski, ale podobne otrzymuje się dla praktycznie każdego kraju. To nie może być przypadek!

Read the rest of this entry »


Miło nam poinformować, że Fundacja SmarterPoland.pl została w tym roku sponsorem IV Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych (w skrócie NOMAD)! Przedsięwzięcie to, chociaż stosunkowo młode, gromadzi studentów zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem statystyki w ciekawych zadaniach, oraz naprawdę duże grono licealistów, którzy traktują kombinatorykę jako coś więcej jak niepotrzebny dział edukacji. NOMAD, czyli jedyne tego rodzaju zawody statystyczne, opiera się na formule ACM ICPC, i pozwala na pisanie odpowiedzi na zadania w wybranym języku: C/C++, Python, Mono Basic, Pascal, Octave a co chyba najciekawsze, w R i SAS Analytics Pro.

Read the rest of this entry »


Jakiś czas temu pisałem, że największą zaletą fundacji jest to, że przyciągają one osoby o ciekawych pomysłach i pomagają w realizacji tych pomysłów. Mamy więc koleje potwierdzenie tej opinii. Jakiś czas temu zgłosiła się do nas pani Paula Cybowska z propozycją pomocy w prowadzeniu ,,przeglądu prasy” związanego ze zbieraniem i analizą danych. Dziś pierwsza notatka poświęcona ciekawym badaniom prowadzonym przez CBOS.

Według sondażu CBOS, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2013 zainteresowanie młodzieży polityką, w porównaniu do ostatnich lat, maleje.

Paula Cybowska

Żródło: http://www.cbos.pl/PL/wydarzenia/34_konferencja/2_Mlodziez_2013-Zainteresowanie_polityka_i_poglady_polityczne.pdf

Read the rest of this entry »

top